kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева
Головна > Новини > www.kaniv.net 

Розширити Канівський природний заповідник та зберегти у державній формі власності залишки нерозбазареної землі

Останнім часом у місцевих засобах масової інформації висвітлюється питання щодо розширення меж Канівського природного заповідника Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі по тексту – Заповідник) та створення на його базі біосферного заповідника.

У зв’язку з перекручуванням в ряді публікацій речей щодо заповідника ми пропонуємо наш матеріал, який базується на офіційних даних, діючому законодавстві України та нормативних актах, якими керується заповідник у своїй діяльності.
Канівський природний заповідник був заснований згідно з постановою №156 Народного Комісаріату Земельних Справ 30 липня 1923 року. Нині у відповідності до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи місце проведення державної реєстрації заповідника - виконавчий комітет Канівської міської ради Черкаської області (податок сплачується заповідником в місцевий бюджет м. Канева); правовий статус заповідника – юридична особа;
організаційно - правова форма за КОПФГ - державна установа;
форма власності заповідника – державна власність.

Згідно Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заповідник є структурним підрозділом університету з правом юридичної особи. Київський національний університет імені Тараса Шевченка має статус самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

Статтею 15 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» передбачено, що «…Природні заповідники - природоохоронні, науково дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для ландшафтної зони природних комплексів …».

Відповідно до положення про Канівський природний заповідник Київського національного університету імені Тараса Шевченка затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №105 від 22 березня 2005 року «… Канівський природний заповідник є природоохоронною, науково-дослідною, освітньо-виховною, неприбутковою установою загальнодержавного значення…», «… Землі заповідника та його охоронної зони належать до земель природоохоронного призначення…».

У своїй діяльності Заповідник керується Конституцією України, законами України «Про природно - заповідний фонд України», « Про охорону навколишнього природного середовища», « Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту» та іншими підзаконними актами.

Основним завданням Заповідника є:
-збереження природних комплексів та об’єктів на території заповідника;
-проведення наукових досліджень і спостережень за станом навколишнього природного середовища та розробка на їх основі природоохоронних рекомендацій в заповіднику та регіоні;
-сприяння у підготовці наукових кадрів та спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища, біології, географії, екології, краєзнавства, заповідної справи;
-поширення екологічних знань;
-ведення навчальної та освітньо-виховної роботи.

Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства на території заповідника та за його діяльністю здійснює Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Державне управління екології та природних ресурсів в Черкаській області та інші спеціально уповноважені державні органи.

Згідно ст.84 Земельного кодексу України до земель державної форми власності, які не можуть передаватись у комунальну чи приватну власність, належать землі під об’єктами природно-заповідного фонду, що мають національне і загальнодержавне значення, особливу екологічну, наукову, естетичну цінність та земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної форми власності.

26 жовтня 2001 року заповідник юридично закріпив за собою право користуватися землями, що входять до його складу отримавши Державний Акт на право постійного користування землею, який видано Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Законами України «Про природно-заповідний фонд України» та «Про оплату за землю» передбачено, що природні заповідники звільняються від земельного податку.

Стверджувати у засобах масової інформації, що заповідник, який має природоохоронний статус (а це найвища форма заповідання території) і має загальнодержавне значення, може перебувати у «…приватній чи іншій формі власності…» є абсурдним. Згідно чинного законодавства України Канівський природний заповідник, враховуючи його правовий статус, може перебувати тільки в державній формі власності.

Щодо розширення меж території заповідника - це хороша, клопітка справа, яку започаткував природний заповідник, запропонувавши для розширення близько 11756га.

У відповідності до ст.53 ст. 54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» рішення про створення природних заповідників загальнодержавного значення, зміна меж, категорії та статусу приймається виключно Президентом України, а не «…керівництвом заповідника…».

З метою збереження природних комплексів та для вирішення питань, які б унеможливлювали нецільове використання земель важливих історичних територій Канівщини та на виконання Закону України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки» та Указу Президента України «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» від 23 травня 2005 року №838/2005 голова Черкаської обласної державної адміністрації О.В. Черевко звернувся до Президента України В.А.Ющенка з проханням доручити Кабінету Міністрів України розширити територію Канівського природного заповідника КНУ імені Тараса Шевченка, включивши до нього 5 територій та надання йому в майбутньому статусу біосферного з включенням до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Мета такого звернення включення зазначених територій до складу Канівського природного заповідника, дало б змогу оперативно вимежувати особливо цінні території, як природний еталон Середнього Придніпров’я від можливого роздержавлення та збереження їх для цільового природоохоронного використання.

1 грудня 2008 року був прийнятий Указ Президента України №1129/2008 «Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів» в якому і йшлося про підтримання ініціатив обласних державних адміністрацій щодо створення національних природних парків та розширення територій природних заповідників враховуючи і Канівський природний заповідник. Згідно Указу Президента було доручено Кабінету Міністрів України, відповідним обласним державним адміністраціям забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку узгоджених пропозицій щодо створення, відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», нових та розширення існуючих природно-заповідних об’єктів.

На виконання Указів Президента України №1129 від 01.12.2008 «Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів» та №:611 від 14.08.2009 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні», в результаті оформлення погоджувальних документів заповідником підготовлено та подано до Черкаського обласного управління екології повні пакети документів по землях семи сільських рад:

Золотоніський район
-Земельна ділянка в адміністративних межах Бубнівсько – Слобідської сільської ради – 1235 га із них: 397 га – ліс, 838 га – вода.

Черкаський район
-Земельна ділянка в адміністративних межах Софіївської сільської ради – 1202 га (виключно землі держлісфонду).

Канівський район
-Земельна ділянка в адміністративних межах Григорівської сільської ради – 1237 га (виключно землі держлісфонду).
-Земельна ділянка в адміністративних межах Прохорівської сільської ради – 879,6 га – (виключно землі держлісфонду).
-Земельна ділянка в адміністративних межах Хмільнянської сільської ради – 660 га (виключно землі держлісфонду).
-Земельна ділянка в адміністративних межах Яблунівської сільської ради – 576 га (виключно землі держлісфонду).
-Земельна ділянка в адміністративних межах Пекарівської сільської рад – 69 га (виключно землі держлісфонду).

Таким чином, загальна площа земельних ділянок після розгляду та ретельного вивчення для заповідання складає 5858,6 га.

Окремо слід наголосити – в складі територій, запропонованих до заповідання, немає жодної ділянки, жодного гектара розпайованих чи запланованих до розпаювання.

Усі зазначені ділянки належать до земель державної форми власності, а тому заповідник ніяк не порушує конституційне право громадян, які отримують акти на землю.

Канівський природний заповідник за свою 85-літню історію не відмежовувався від навколишнього світу ні колючим дротом, ні високими парканами, а виконуючи свої функції, передбачені чинним законодавством України, слугував потребам громад і суспільства.

Слід зазначити, що під час проведення працівниками заповідника роз’яснювальної роботи, бесід щодо необхідності розширення Канівського природного заповідника часто іде у відповідь тільки супротив і небажання співпрацювати. А тому склалася думка у працівників заповідника, що хтось навмисно перешкоджає виконувати Указ Президента і таким чином розширити територію заповідника і залишити нерозбазарену землю в державній формі власності.
Провідний юрисконсульт Канівського природного заповідника С. Матвійчук

Lenusik

20 жовтня 2009, 10:57

Теги статті:
Канівський природний заповідник   розширення  
Голосів:
0
00

Всього коментарів: 3

Сторінка коментарів: 1
Лешик

20 жовтня 2009, 16:23

IP: 92.113.126.xxx
Рейтинг: 1
Это статистика, а не материал журналиста. Попробуй из законодательной статистики растолкуй бабке из Пекарей, что земли ее села нужно отдать под Заповедник. В чем для нее как жительницы будет от этого выгода? А не разъяснив ей четко преимущества розширения Заповедника, экологам его не розширить. И надеяться на один лишь только закон - немного наивно. Мы ж не в Британии живем. В стране, которая столетиями жила по указам батюшки царя, законы - формальность. Хотя бы по той причине, что у Слоневского куча своих юристов, которым он куда щедрее платит, чем державий Заповедник и которые на те же самые вещи, посмотрят с той стороны, с какой выгодно то же Слоневскому. Экологи - есть экологи и разъясить доступно не могут. И вправду, как не стало там журналиста Яцено, так и не кому больше грамотно и доступно выразить свои мысли. Только статистикой.
Lenusik

21 жовтня 2009, 11:37

IP: 94.178.237.xxx
Рейтинг: 0
Дана інформація адресована для певного кола осіб, які у своїх публікаціях надають недоствовірну інформацію щодо заповідника. Якщо цікавить думка журналістів, то в більш доступній формі читайте останню статтю Олега Листопада.
vasoback
22 жовтня 2009, 10:32

IP: 92.113.122.xxx
Рейтинг: 0
А чого б і навіщо ті Гандулінові дахи, якщо можна наставити хаток під соломою та глиняною черепицею... завести бджіл.. та набрати експонатів з Тараски.. Тим більш шо практика є..
Так шо…. робим філіал Трахтемирова чи як!!??
Ленусик скокко тебе забашляли!!!

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

ЮНЕСКО визнала борщ українським

Скоро новый навчальний рік...

З 1 липня у Каневі зміниться порядок звучання сирени

Правоохоронці затримали 63-річного золотоніського колаборанта, який підтримував дії ворога

У Каневі провели благодійний концерт з нагоди прийдешнього Дня Конституції

Рашисти ударили по Кременчуку радянськими Х-22, призначеними для знищення авіаносців

Переселенці у Каневі із 28 по 30 червня можуть зареєструватися для отримання грошової допомоги від ООН

У Каневі прихильник окупантів під час суду захотів перерахувати гроші на ЗСУ

Повітряна тривога...

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС

Популярні за тиждень:

Повітряна тривога... [4]

Скоро новый навчальний рік... [2]

У Каневі прихильник окупантів під час суду захотів перерахувати гроші на ЗСУ [0]

Переселенці у Каневі із 28 по 30 червня можуть зареєструватися для отримання грошової допомоги від ООН [0]

Рашисти ударили по Кременчуку радянськими Х-22, призначеними для знищення авіаносців [0]

У Каневі провели благодійний концерт з нагоди прийдешнього Дня Конституції [0]

Правоохоронці затримали 63-річного золотоніського колаборанта, який підтримував дії ворога [0]

З 1 липня у Каневі зміниться порядок звучання сирени [0]

ЮНЕСКО визнала борщ українським [0]

Про що зараз спілкуються:

Джанго
Анті-гоблін,я не говорю про переобладнання будинку... Я говорю про бомбосзовише... Це можна зробити... Наприклад я знаю про тир в школах... Їм потрібно просто добавити вееитяції... І зробити други.. [весь]
Скоро новый навчальний рік... [2]

Анті-гоблін
Переобладнати будинок під бомбосховище практично нереально. Крім специфічних вимог до комунікацій, потрібні 1,5 - 2 метра якісного залізобетонного перекриття від прямого влучення. А для захисту від вибухової хвилі і уламків вистачає підвалу.
Скоро новый навчальний рік... [2]

WayBe
"Из-за вчерашнего ракетного удара по Черкасской дамбе сегодня там ограничен проезд В частности, запрещен проезд автомобильного транспорта более 8 тонн. Объезд возможен через Канев." Джерело: підслухано Одеса
Повітряна тривога... [4]

святослав
ОК «Південь» в Телеграмі Одеської міської ради. «В Одесі періодично чути грім, а не вибухи. ППО також не застосовувалось», - йдеться в повідомленні. Грім - український.. [весь]
Повітряна тривога... [4]

Джанго
WayBe, до цього потрібно бути готовими... Війна... У нашого ворога є ядерна зброя...
Повітряна тривога... [4]

WayBe
Голова Черкаського ОВА: Друзі! Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо. Залишайтеся в укриттях! Не публікуйте фото та відео. Не повідомляйте локації. Від цього залежить наша безпека!
Повітряна тривога... [4]

WayBe
Вітаю усіх нас!
Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС [1]

Анті-гоблін
Продешевив – стільки неприємностей за таку невелику суму. Треба було продавати значно дорожче - хоча б не так прикро було б зараз за себе. А правоохоронцям респект: спрацювали на вип.. [весь]
Поліцейські за 1000 гривень купили у канівчанина бойову гранату [1]

Bomba_ukr
Особливо порадували: неологізм - "паковання", та сир мисливський, у контексті піару цього сиру згадкою про заповідник та охоронювані види.
Нові паковання сиру «Канів 1971» натхненні природою та картинами Марії Примаченко [3]

klimenko_2015
ЛЮДИ ДОБРИ ...А ЩО ДЛЯ НАС ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ ЗА 30 РОКИВ доброго зробила партия СВОБОДА . ТА НИЧОГО ДОБРОГО ТИЛЬКИ ЛОЗУНГИ ТА ШАКАЛЬЕ ПИДВИВАННЯ И ЗСТАЛКИВАНИЕ .. [весь]
У Каневі пропонують назвати вулицю на честь англійської поетеси, похованої в Каневі [4]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Липень
НдПнВтСрЧтПтСб
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006- Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"