kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева


Головна > Новини > Статистика 

Соціально-економічне становище міста Канева

Соціально-економічне становище міста Канева січень-жовтень 2013 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень-жовтень 2013р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції, робіт, послуг на 920,7 млн.грн., що становить 3,9% до підсумку по Черкаській області. Підприємства добувної та переробної промисловості реалізували 77,2% від загального обсягу реалізації по місту.

Обсяг реалізованої промислової  продукції на одну особу населення  у відпускних цінах підприємств по місту становить 35,9 тис.грн. (за січень-жовтень 2012 р. - 29,3 тис.грн)

        БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень-жовтень 2013р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на 4310 тис.грн., що становить 0,6% обласного показника.
За характером будівництва частка робіт з капітального ремонту  становила 98,4% від загального обсягу, з поточного ремонту- 1,6%.

 

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2013р. підприємствами міста освоєно 16,7 млн.грн. капітальних інвестицій.

На кожного мешканця міста припало 649,3 грн. капітальних інвестиції.

В матеріальні активи вкладено 90,6% капітальних інвестицій. Із загального обсягу капітальних інвестицій 10,5% (1,7 млн.грн) витрачено на житлові будівлі, 9,0% (1,5 млн.грн) - на нежитлові будівлі, 17,3% (2,9 млн.грн.) - на інженерні споруди,  38,8% (6,5 млн.грн) - на машини, обладнання та інвентар, 14,4% (2,4 млн.грн) - на транспортні засоби.    

Одним із джерел капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 63,7% загального обсягу.     


ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

За січень-вересень 2013 року у місті введено в експлуатацію 5 будівель загальною площею 858 кв.м., що на 62,2% менше відповідного періоду 2012 року. Все  житло введено індивідуальними забудовниками.

Загальна площа однієї квартири в середньому по місту становила 171,6 кв.м.

 

ТРАНСПОРТ 

Автомобільним транспортом (за оперативними даними з урахуванням вантажних комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень-жовтень 2013 р. доставлено замовникам 125,2 тис. тонн вантажів, що на 31,2% менше, ніж за січень-жовтень 2012 р., та виконано вантажооборот в обсязі 19526,6 тис. км., який зменшився на 32,2% проти січня-жовтня 2012 р.            

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням маршрутних пере-везень фізичними особами-підприємцями) у січні-жовтні 2013 р. скористалися 2462,0 тис. пасажирів, що в 1,6 раза більше проти січня-жовтня 2012 р. Виконана при цьому пасажирська робота досягла 47839,7 тис.пас.км, що на 69,3% менше обсягів відповідного періоду попереднього року.

 

РОЗДРІБНА  ТОРГІВЛЯ  ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної  торгівлі та ресторанного  господарства, по м.Каневу за січень-вересень  2013 р. становив 79,7 млн.грн., що на 5,5% більше обсягу січня-вересня 2012 р.

Оборот ресторанного господарства за січень-вересень 2013 р. проти січня-вересня 2012 р. збільшився в 2,7 раза і становив 2,7 млн.грн.

В розрахунку на одну особу населення м.Канева загальний обсяг роздрібного товарообороту за січень-вересень 2013 р. склав 3112,5 грн., у т.ч. ресторанного  господарства – 106,2 грн.

 

ПОСЛУГИ

На території м.Канева працює 43 юридичні особи та їх структурних підрозділи, основною діяльністю яких є надання послуг споживачам, які за січень-жовтень 2013 р. надали послуг на 25,7 млн.грн., що на 3,2% (у фактичних цінах) менше рівня відповідного періоду попереднього року. Населенню реалізовано послуг за січень-жовтень 2013 р. на 16,1 млн.грн., які в загальному обсязі досягають 62,7% .

Обсяг послуг реалізованих населенню в розрахунку на одного жителя міста за січень-жовтень 2013 р. склав 630,8 грн.

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна заробітна плата працівників міста за січень–вересень 2013 р. становила  2685 грн.

Станом  на 1 листопада 2013 р. підприємства м.Канева зобов’язання перед своїми працівниками щодо виплати заробітної плати виконали.  Заборгованість із виплати заробітної плати  по місту відсутня.

Протягом січні-жовтня 2013 р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії по м. Каневу звернулося 1329 сімей, з них 95,3% надано субсидії.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у жовтні 2013 р. становив 236,6 грн.  

Загальна сума призначених субсидій за січень-жовтень 2013 р. складає 198,2 тис.грн. У січні-жовтні 2013 р. сім’ям нараховано 2734,0 тис.грн. субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Організаціям-надавачам житлово-комунальних послуг та електроенергії  за січень-жовтень 2013 р. перераховано 2541,3 тис.грн. (92,9% до суми нарахованих коштів)

У січні-жовтні 2013 р. для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулося 32 сім’ї, яким призначено субсидію на суму 17,9 тис.грн.

Станом на 1 листопада 2013 р. населення за житлово-комунальні послуги заборгувало 5722 тис.грн. Протягом жовтня сума боргу зросла на 20,5% (873 тис.грн)

В загальній сумі заборгованості населення за житлово-комунальні послуги 27,9% (1596 тис.грн) становить сума боргу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 20,4% (1167 тис.грн) –централізоване водопостачання та водовідведення, 38,3% (2194 тис.грн) - централізоване опалення та гаряче водопостачання, 11,6% (664 тис.грн) - газопостачання, 1,8% (101 тис.грн) – вивіз побутових відходів.                                   

За січень-жовтень 2013 р. населенням оплачено 27,3 млн.грн (103,2% від нарахувань). Середній термін заборгованості по місту склав 2,0 місяця.

Протягом січня-жовтня 2013 р. по місту укладено 92 договори на реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги на суму 283,8 тис.грн., з яких одержано 44,0% платежів.

 

РИНОК ПРАЦІ
(за даними  Канівського міськрайонного центру зайнятості)

Стан зареєстрованого ринку праці у місті у січні-жовтні 2013 р. характеризувався зростанням кількості безробітних.

На обліку державної служби зайнятості на 1 грудня 2013р. перебувало 1284 незайнятих громадян, які шукали роботу, що 3,3 раза більше, ніж на відповідну дату попереднього року.

За сприянням державної служби зайнятості у січні-листопаді 2013р. працевлаштовано 522 особи, що  на 37,3% менше, ніж у січні-листопаді 2012 р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування міста та району  впродовж листопада 2013 р. становила 541  особа, це 25,0% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у листопаді становив 1251,21 грн., що на 9,1% більше рівня законодавчо встановленого з 1 грудня 2012 року мінімального рівня заробітної плати.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На території міста на початок листопада 2013 р. за попередніми розрахунками проживає 25,5  тис.осіб постійного населення.

Протягом січня-жовтня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 139 осіб. За рахунок перевищення кількості померлих над кількістю народжених чисельність скоротилася на 105 осіб, за рахунок міграції – зросла на 34 особи.

Протягом січня-жовтня 2013 р. народилося 198 осіб, померло - 303 особи.  На 1000 осіб населення міста в середньому народилося 9,3 особи, (в січні -жовтні 2012 р.- 10,1 особи),  а померло 14,3 особи (в січні-жовтні 2012 р – 13,9 особи).  

Протягом січня-жовтня 2013 р. зареєстровано 200 шлюбів, що на 9,3% більше січня-жовтня 2012 р.; зафіксовано – 24 розлучення (в січні-жовтні 2012р. - 27)

На зміну чисельності населення та формування його складу суттєво вплива-ють міграційні процеси. У загальному обсязі мігрантів у січні-жовтні 2013 р. прибуло до міста 382 осіб (в січні-жовтні 2012 р – 451 особа), вибуло 416 осіб (в січні- жовтні 2012 р –438 осіб ).

 

ОСВІТА,  КУЛЬТУРА  ТА   ВІДПОЧИНОК

На території м.Канева у 2013 році під час літніх шкільних канікул працювало 6 оздоровчих таборів, що на рівні 2012 року. В оздоровчих таборах міста відпочило 715 дітей (в 2012 році - 589 дітей), з них 87,4%  діти потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС, 7,3% - сироти та позбавлені батьківського піклування, 13,4% - з малозабезпечених багатодітних та неповних сімей, 1,5% - інваліди. Під час роботи оздоровчих закладів влітку 2023 року 752 дитини міста  відпочивали в таборах розміщених в різних регіонах Черкаської області, що в 1,2 раза більше, ніж в 2012 році. Протягом літа 2013 року оздоровилося 34%  від загальної кількості дітей 7-16 років (в  2012 році - 27%).

 

 ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Протягом січня-вересня 2013р. від 11 підприємств м.Канева, які перебувають на державному обліку в управлінні охорони навколишнього природного середовища, в атмосферне повітря потрапило 120 т забруднюючих речовин, що на 23 т (24%) більше відповідного періоду минулого року.

Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр по місту склала 7 т забруднюючих речовин та на душу населення - 5 кг.

Обсяги викидів окремих забруднюючих речовин по місту:

 

 

т

у % до січня-вересня 2012 року

Усього забруднюючих речовин

120,1

124,1

        у тому числі

 

 

 - метали та їх сполуки

0,2

111,7

 - метан

38,9

106,9

 - неметанові леткі органічні сполуки

19,9

529,6

 - оксид вуглецю

14,6

176,9

 - діоксид та інші сполуки сірки

0,3

100,8

 - сполуки азоту

45,5

96,9

 - речовини у вигляді суспендованих 

   твердих частинок

 

0,7

 

97,4

Крім того, діоксид вуглецю

7464,9

51,4

 

 

Начальник відділу статистики І.В. Степанець

WayBe

24 грудня 2013, 09:59

Теги статті:
статистика  2013  
Голосів:
2
02

Всього коментарів: 9

Сторінка коментарів: 1
Показати коментарі

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом
Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

У Каневі добудували ультрасучасний культурний центр «Шевченко HUB»

Президент і перша леді відвідали «Шевченко HUB» у Каневі

Зеленський із дружиною поклали квіти до могили Кобзаря

Українсько-данський молодіжний дім презентував свої проєкти у Каневі

Про захоплену державу

Покрова 2021

Міносвіти рекомендують перенести початок шкільних канікул з 25-го жовтня на 18-те жовтня

Тарифи на тепло залишаться на рівні 2019 року

За два тижні Черкаська область потрапить у червону карантинну зону

З 2022 року Шевченківський центр у Каневі має перейти на баланс Мінкульту України

Популярні за тиждень:

Про захоплену державу [3]

Президент і перша леді відвідали «Шевченко HUB» у Каневі [1]

Зеленський із дружиною поклали квіти до могили Кобзаря [1]

Українсько-данський молодіжний дім презентував свої проєкти у Каневі [0]

У Каневі добудували ультрасучасний культурний центр «Шевченко HUB» [0]

Про що зараз спілкуються:

karina
Яку забігалівку закінчували журналісти Укрінформу, щоб назвати Ш Е В Ч Е Н К А "вшанували пам'ять відомого письменника". Це ж треба?
Зеленський із дружиною поклали квіти до могили Кобзаря [1]

Merlin V
То все дуже добре. Але на відкритті склалося таке враження, що було більше поліцаїв ніж пересічних громадян.
Президент і перша леді відвідали «Шевченко HUB» у Каневі [1]

Анті-гоблін
Юрист пояснив, чи законно висаджувати з транспорту невакцинованого пасажира ...мова йде про можливе порушення статті 33 Основного Закону країни. Вона гарантує громадянам України свободу переміщ.. [весь]
Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом [3]

Анті-гоблін
Шановний КОКА, неважливо де сказали, а важиво що, хоча я розумію ваше схиляннє перед Заходом. Інформацію можливо, і потрібно, отримувати з будь-якого джерела. А потім співвідносиш зі своїм.. [весь]
Про захоплену державу [3]

святослав
Forbes: Реальна версія "Слуги народу" не схожа на телесеріал. Це провал
Про захоплену державу [3]

КОКА
И кто сможет возразить. Ведь это сказали. В американском журнале Forbes.
Про захоплену державу [3]

святослав
Однако, паника в здании на Банковой сейчас стоит нешуточная. И вызвал ее Петр Порошенко. Точнее его дочерняя общественная организация «Братья по оружию», которая объединяет ветер.. [весь]
Покрова 2021 [2]

slavikf
Можновладці просікли фішку що прикриваючись епідемією можна настригти купонів із затримки опалювального періоду
Міносвіти рекомендують перенести початок шкільних канікул з 25-го жовтня на 18-те жовтня [1]

TOXA
В автобусы мерседес пускают с модерной и файзером, в поезда хюндай с синоваком, а на самолёт - читайте твиттер с фейсбуком авиакомпании
Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом [3]

slavikf
Якщо влада каже що тарифи не зміняться, тре затягувати пояси
Тарифи на тепло залишаться на рівні 2019 року [1]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Жовтень
НдПнВтСрЧтПтСб
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2020 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"