kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева


Головна > Новини > Статистика 

Соціально-економічне становище міста Канева

Соціально-економічне становище міста Канева січень-жовтень 2013 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень-жовтень 2013р. промисловими підприємствами міста реалізовано продукції, робіт, послуг на 920,7 млн.грн., що становить 3,9% до підсумку по Черкаській області. Підприємства добувної та переробної промисловості реалізували 77,2% від загального обсягу реалізації по місту.

Обсяг реалізованої промислової  продукції на одну особу населення  у відпускних цінах підприємств по місту становить 35,9 тис.грн. (за січень-жовтень 2012 р. - 29,3 тис.грн)

        БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень-жовтень 2013р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на 4310 тис.грн., що становить 0,6% обласного показника.
За характером будівництва частка робіт з капітального ремонту  становила 98,4% від загального обсягу, з поточного ремонту- 1,6%.

 

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2013р. підприємствами міста освоєно 16,7 млн.грн. капітальних інвестицій.

На кожного мешканця міста припало 649,3 грн. капітальних інвестиції.

В матеріальні активи вкладено 90,6% капітальних інвестицій. Із загального обсягу капітальних інвестицій 10,5% (1,7 млн.грн) витрачено на житлові будівлі, 9,0% (1,5 млн.грн) - на нежитлові будівлі, 17,3% (2,9 млн.грн.) - на інженерні споруди,  38,8% (6,5 млн.грн) - на машини, обладнання та інвентар, 14,4% (2,4 млн.грн) - на транспортні засоби.    

Одним із джерел капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 63,7% загального обсягу.     


ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

За січень-вересень 2013 року у місті введено в експлуатацію 5 будівель загальною площею 858 кв.м., що на 62,2% менше відповідного періоду 2012 року. Все  житло введено індивідуальними забудовниками.

Загальна площа однієї квартири в середньому по місту становила 171,6 кв.м.

 

ТРАНСПОРТ 

Автомобільним транспортом (за оперативними даними з урахуванням вантажних комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень-жовтень 2013 р. доставлено замовникам 125,2 тис. тонн вантажів, що на 31,2% менше, ніж за січень-жовтень 2012 р., та виконано вантажооборот в обсязі 19526,6 тис. км., який зменшився на 32,2% проти січня-жовтня 2012 р.            

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням маршрутних пере-везень фізичними особами-підприємцями) у січні-жовтні 2013 р. скористалися 2462,0 тис. пасажирів, що в 1,6 раза більше проти січня-жовтня 2012 р. Виконана при цьому пасажирська робота досягла 47839,7 тис.пас.км, що на 69,3% менше обсягів відповідного періоду попереднього року.

 

РОЗДРІБНА  ТОРГІВЛЯ  ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної  торгівлі та ресторанного  господарства, по м.Каневу за січень-вересень  2013 р. становив 79,7 млн.грн., що на 5,5% більше обсягу січня-вересня 2012 р.

Оборот ресторанного господарства за січень-вересень 2013 р. проти січня-вересня 2012 р. збільшився в 2,7 раза і становив 2,7 млн.грн.

В розрахунку на одну особу населення м.Канева загальний обсяг роздрібного товарообороту за січень-вересень 2013 р. склав 3112,5 грн., у т.ч. ресторанного  господарства – 106,2 грн.

 

ПОСЛУГИ

На території м.Канева працює 43 юридичні особи та їх структурних підрозділи, основною діяльністю яких є надання послуг споживачам, які за січень-жовтень 2013 р. надали послуг на 25,7 млн.грн., що на 3,2% (у фактичних цінах) менше рівня відповідного періоду попереднього року. Населенню реалізовано послуг за січень-жовтень 2013 р. на 16,1 млн.грн., які в загальному обсязі досягають 62,7% .

Обсяг послуг реалізованих населенню в розрахунку на одного жителя міста за січень-жовтень 2013 р. склав 630,8 грн.

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна заробітна плата працівників міста за січень–вересень 2013 р. становила  2685 грн.

Станом  на 1 листопада 2013 р. підприємства м.Канева зобов’язання перед своїми працівниками щодо виплати заробітної плати виконали.  Заборгованість із виплати заробітної плати  по місту відсутня.

Протягом січні-жовтня 2013 р. для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії по м. Каневу звернулося 1329 сімей, з них 95,3% надано субсидії.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у жовтні 2013 р. становив 236,6 грн.  

Загальна сума призначених субсидій за січень-жовтень 2013 р. складає 198,2 тис.грн. У січні-жовтні 2013 р. сім’ям нараховано 2734,0 тис.грн. субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Організаціям-надавачам житлово-комунальних послуг та електроенергії  за січень-жовтень 2013 р. перераховано 2541,3 тис.грн. (92,9% до суми нарахованих коштів)

У січні-жовтні 2013 р. для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулося 32 сім’ї, яким призначено субсидію на суму 17,9 тис.грн.

Станом на 1 листопада 2013 р. населення за житлово-комунальні послуги заборгувало 5722 тис.грн. Протягом жовтня сума боргу зросла на 20,5% (873 тис.грн)

В загальній сумі заборгованості населення за житлово-комунальні послуги 27,9% (1596 тис.грн) становить сума боргу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 20,4% (1167 тис.грн) –централізоване водопостачання та водовідведення, 38,3% (2194 тис.грн) - централізоване опалення та гаряче водопостачання, 11,6% (664 тис.грн) - газопостачання, 1,8% (101 тис.грн) – вивіз побутових відходів.                                   

За січень-жовтень 2013 р. населенням оплачено 27,3 млн.грн (103,2% від нарахувань). Середній термін заборгованості по місту склав 2,0 місяця.

Протягом січня-жовтня 2013 р. по місту укладено 92 договори на реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги на суму 283,8 тис.грн., з яких одержано 44,0% платежів.

 

РИНОК ПРАЦІ
(за даними  Канівського міськрайонного центру зайнятості)

Стан зареєстрованого ринку праці у місті у січні-жовтні 2013 р. характеризувався зростанням кількості безробітних.

На обліку державної служби зайнятості на 1 грудня 2013р. перебувало 1284 незайнятих громадян, які шукали роботу, що 3,3 раза більше, ніж на відповідну дату попереднього року.

За сприянням державної служби зайнятості у січні-листопаді 2013р. працевлаштовано 522 особи, що  на 37,3% менше, ніж у січні-листопаді 2012 р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування міста та району  впродовж листопада 2013 р. становила 541  особа, це 25,0% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у листопаді становив 1251,21 грн., що на 9,1% більше рівня законодавчо встановленого з 1 грудня 2012 року мінімального рівня заробітної плати.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На території міста на початок листопада 2013 р. за попередніми розрахунками проживає 25,5  тис.осіб постійного населення.

Протягом січня-жовтня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 139 осіб. За рахунок перевищення кількості померлих над кількістю народжених чисельність скоротилася на 105 осіб, за рахунок міграції – зросла на 34 особи.

Протягом січня-жовтня 2013 р. народилося 198 осіб, померло - 303 особи.  На 1000 осіб населення міста в середньому народилося 9,3 особи, (в січні -жовтні 2012 р.- 10,1 особи),  а померло 14,3 особи (в січні-жовтні 2012 р – 13,9 особи).  

Протягом січня-жовтня 2013 р. зареєстровано 200 шлюбів, що на 9,3% більше січня-жовтня 2012 р.; зафіксовано – 24 розлучення (в січні-жовтні 2012р. - 27)

На зміну чисельності населення та формування його складу суттєво вплива-ють міграційні процеси. У загальному обсязі мігрантів у січні-жовтні 2013 р. прибуло до міста 382 осіб (в січні-жовтні 2012 р – 451 особа), вибуло 416 осіб (в січні- жовтні 2012 р –438 осіб ).

 

ОСВІТА,  КУЛЬТУРА  ТА   ВІДПОЧИНОК

На території м.Канева у 2013 році під час літніх шкільних канікул працювало 6 оздоровчих таборів, що на рівні 2012 року. В оздоровчих таборах міста відпочило 715 дітей (в 2012 році - 589 дітей), з них 87,4%  діти потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС, 7,3% - сироти та позбавлені батьківського піклування, 13,4% - з малозабезпечених багатодітних та неповних сімей, 1,5% - інваліди. Під час роботи оздоровчих закладів влітку 2023 року 752 дитини міста  відпочивали в таборах розміщених в різних регіонах Черкаської області, що в 1,2 раза більше, ніж в 2012 році. Протягом літа 2013 року оздоровилося 34%  від загальної кількості дітей 7-16 років (в  2012 році - 27%).

 

 ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Протягом січня-вересня 2013р. від 11 підприємств м.Канева, які перебувають на державному обліку в управлінні охорони навколишнього природного середовища, в атмосферне повітря потрапило 120 т забруднюючих речовин, що на 23 т (24%) більше відповідного періоду минулого року.

Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр по місту склала 7 т забруднюючих речовин та на душу населення - 5 кг.

Обсяги викидів окремих забруднюючих речовин по місту:

 

 

т

у % до січня-вересня 2012 року

Усього забруднюючих речовин

120,1

124,1

        у тому числі

 

 

 - метали та їх сполуки

0,2

111,7

 - метан

38,9

106,9

 - неметанові леткі органічні сполуки

19,9

529,6

 - оксид вуглецю

14,6

176,9

 - діоксид та інші сполуки сірки

0,3

100,8

 - сполуки азоту

45,5

96,9

 - речовини у вигляді суспендованих 

   твердих частинок

 

0,7

 

97,4

Крім того, діоксид вуглецю

7464,9

51,4

 

 

Начальник відділу статистики І.В. Степанець

WayBe

24 грудня 2013, 09:59

Теги статті:
статистика  2013  
Голосів:
2
02

Всього коментарів: 9

Сторінка коментарів: 1
Калина

24 грудня 2013, 10:49

IP: 95.135.108.xxx
Рейтинг: 0
Досить цікава вимальовується картина. Пройдемося по розділах:
1. Будівництво.
Нічого не побудовано - тільки ремонт.
2. Капітальні інвестиції.
Цікаво, чому немає даних в порівнянні з минулим роком?
3. Житлове будівництво.
Все житло введене індивідуальними забудовниками. Це приблизно, 4 квартири.
4. Транспорт.
Всі показники зменшилися.
5. Послуги.
Зменшилися.
6. Доходи населення.
))))) - чому немає даних зі змін РЕАЛЬНИХ доходів?
7. Ринок праці.
Безробіття зросло в 3,3 рази!!! А реально?
8. Демографічна ситуація.
Смертність перевищує народжуваність.
9. Охорона навколишнього середовища.
Говорити немає про що. Гірше нікуди.


І тільки торгівля та відпочинок виглядають на папері біль-менш пристойно.
ДОПОКРАЩУВАЛИСЯ...

tarnava
24 грудня 2013, 12:57

IP: 95.135.112.xxx
Рейтинг: 1
Безработица зашкаливает, а на Будинку культури к Юбилею Т.Г.Шевченко работают из Черкасс, Киева, Тернополя, Ивано-франковска... Но только не из Канева!!! Почему? Кто ответит?
losandran
24 грудня 2013, 13:23

IP: 46.200.40.xxx
Рейтинг: -2
А вам предлагали сначала "Нибулон", а потом звероферму. Отказались по причине тонкой душевной организации. Значит живёте хорошо и работа вам не нужна. Какие вопросы?
Калина

24 грудня 2013, 14:00

IP: 95.135.108.xxx
Рейтинг: 0
losandran, 13:23 Та питання всього одне: яку кількість робочих місць створили б ці підприємства і чи вирішило б це проблему безробіття? А екологія - це така дрібниця, про яку й говорити не варто.)
НашКор

24 грудня 2013, 14:32

IP: 37.54.174.xxx
Рейтинг: 0
«Один бьётся в горячке, другой остывает в морге, а средняя температура по больнице 36,6 °C.»
НашКор

24 грудня 2013, 14:33

IP: 37.54.174.xxx
Рейтинг: 0
Shadows

24 грудня 2013, 14:50

IP: 37.52.173.xxx
Рейтинг: 0
нет роботы,нет зарплаты,нет социалки,безроботица....а что этим кто то должен заниматься,у нас ДЕРЖАВА перманентных постояных выборов,довыборов,путчей переворотов,у нас люди в ДЕРЖАВЕ,не хотят работать,дай 1500 грн,работает кое как,и дай 5000 тот же эфект,но более изощренный,работодатель наказывает себя,а не роботника...дальше,строительство,а ис чего строить то будем ,когда каждый второй гастер,или барыга....про рождаемость молчу 4 % рождаються нормальные дети остальные пьянь,и цыгане
Транспорт,несмешите мои седые волосы,"Богданы" и 20 летие маршрутки это транспорт?!...я на них смотрю как на скотовозы,на большее по комфорту они не тянут...Охорона довкілля?! а кто нибудь задавал себе вопрос ,а что же это такое?! с чем его едят,с чем его нужно ассоциировать?!...так вот любой магаз продающий кульки,и минеральную воду,каныеты в обвёртках,или салаты в пластике в 1000!!!!!! раз больше наносит ущерба для природы,чем НИБУЛОН в Переяслове,или же та ЗВЕРОФЕРМА в Яблуневе....я тут уже больше 5 лет,но смотрю люди как не умели анализировать,и думать,так и не умеют..( для самообучения) период распада пластика в 3 раза превышает период распада радионуклидов выброшенных при аварии чернобыльской АЭС) а кому интересно ,то посмотрите что при этом вреднее при распаде пластика,и полиэтелена.
losandran
24 грудня 2013, 15:53

IP: 37.54.238.xxx
Рейтинг: 0
Калина, ни один из источников дохода сам по себе не наполнит бюджет. Так на холеру они надо( это по вашему принципу). А на счёт экологии- вы эколог, или считаете, что заводы Запорожья, Днепропетровска, Кривого Рога и т.д озонируют воздух и добавляют здоровья? Люди понимают, что это рабочие места и следовательно источник дохода. А у нас всё решается через связь с Чернобылем.
Калина

24 грудня 2013, 20:33

IP: 91.124.112.xxx
Рейтинг: -1
losandran, якщо в Дніпропетровську, Кривому Розі та в інших містах підприємства не додають озону в повітря, то і нам потрібно йти цим шляхом? Моя мала батьківщина це Донбас і я знаю смак води, де вміст хлорки такий, як у нас в дні хлорування. Ви цього хочете нашим дітям? Досить вже з нас і Ряби з її непомірним використанням АРТЕЗІАНСЬКОЇ води. А її запаси не безкінечні. Поговоріть з тими, хто вимушений пити воду з криниць, в які потрапляє грунтова вода після "очистки". Давайте додамо ще й звіроферму.

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

У планах влади відкрити залізницю в Каневі?

Напередодні свят у центрі Канева облаштують різдвяний ярмарок

“У Каневі депутати забули, що реформа децентралізації має наближати, а не віддаляти послуги”, – нардеп Войцехівський

Рейдерська філософія: Черкаська райрада хоче збити з Канева великі гроші

НАУКА БЕЗСМЕРТИЯ

Майнільський інцидент

Уряд посилив карантинні обмеження в «жовтій» зоні

Радіоканал Суспільного отримав FM-частоту в Каневі

Необхідність відповідати європейським стандартам

ОДА дає ще 100 мільйонів на Будинок культури, який перед виборами відкривав Зеленський

Популярні за тиждень:

Рейдерська філософія: Черкаська райрада хоче збити з Канева великі гроші [7]

Майнільський інцидент [3]

Напередодні свят у центрі Канева облаштують різдвяний ярмарок [2]

НАУКА БЕЗСМЕРТИЯ [1]

У планах влади відкрити залізницю в Каневі? [1]

“У Каневі депутати забули, що реформа децентралізації має наближати, а не віддаляти послуги”, – нардеп Войцехівський [0]

Про що зараз спілкуються:

Анті-гоблін
Шановний Wiktor, 5+ за відповідь. А ті, хто приймав, зрозуміло, ні сном, ні духом ...
Рейдерська філософія: Черкаська райрада хоче збити з Канева великі гроші [7]

Wiktor
klimenko_2015, Одного назову, другим обидно будет.
Рейдерська філософія: Черкаська райрада хоче збити з Канева великі гроші [7]

TOXA

Напередодні свят у центрі Канева облаштують різдвяний ярмарок [2]

Анті-гоблін
Ну ярмарок зрозуміло і приємно. A фуд-корт це що? Чи млинець на ярмарку, а на фуд-корті панкейк ?
Напередодні свят у центрі Канева облаштують різдвяний ярмарок [2]

klimenko_2015
КТО ЭТО КТО ЭТО КТО ?.
Рейдерська філософія: Черкаська райрада хоче збити з Канева великі гроші [7]

святослав
Война и сказки «Зимняя война» началась с лживого сообщения о нападении Финляндии на СССР. Мол, карельская деревушка Майнила была обстреляна финской артиллерией. Много позже Н. .. [весь]
Майнільський інцидент [3]

TOXA
Правда в том, что пассажирские ЖД перевозки всегда были и всегда будут убыточными. Убыточность дотируется за счет грузовых перевозок. Строить линию без перспективы грузового потока - непозволитель.. [весь]
У планах влади відкрити залізницю в Каневі? [1]

Wiktor
И в этом ей помогают некоторые бывшие чиновники бывшего Каневского района. Я даже знаю одного такого недалекого, но очень много сделавшего вреда Каневу.
Рейдерська філософія: Черкаська райрада хоче збити з Канева великі гроші [7]

Wiktor
И в этом ей помогают бывшие чиновники бывшего Каневского района. Я даже знаю одного такого недалекого, но очень много сделавшего вреда Каневу.
Рейдерська філософія: Черкаська райрада хоче збити з Канева великі гроші [7]

святослав
#Зеленский анонсировал старт программы «Украинская мечта», по которой каждый сможет получить кредит под 5% для покупки недвижимости, транспорта или смены профориентации. Прошу, благаю.. [весь]
НАУКА БЕЗСМЕРТИЯ [1]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Грудень
НдПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2020 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"