kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева


Головна > Новини > Статистика 

Соціально-економічне становище Канівського району

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень-жовтень 2013 р. промисловими підприємствами Канівського району  вироблено 179,9 тис.т м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого, 140 т овочів консервованих натуральних, 4968 т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту, 175 т джемів, желе фруктового, пюре та паст фруктових.

За січень-жовтень 2013 р. промисловими підприємствами реалізовано продукції, робіт, послуг на 2841,1 млн.грн., що становить 12,2% до підсумку по Черкаській області. Підприємствами реалізовується продукція лише переробної промисловості, а саме харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Обсяг реалізованої промислової  продукції на одну особу населення району становить 141,1 тис.грн. (за січень-жовтень 2012 р. - 161,7 тис.грн)

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Канівщина вносить вагомий вклад у виробництво сільськогосподарської продукції.

За обсягом виробництва м’яса Канівщина займає 1 місце серед районів області. Сільськогосподарські підприємства за січень-листопад 2013р. виробили 253,7 тис.т  м’яса, що становить 71,7% до підсумку по Черкаській області.

Надій молока від однієї корови зменшився на 2,0% проти відповідного періоду попереднього року та становить 4105 кг.

Обсяг вирощування худоби та птиці зменшився на 3,7%, що зумовлено насамперед зменшенням обсягів вирощування птиці. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі проти відповідного періоду попереднього року зросли на 1 грам (620 грам), свиней – зменшилися на 77 грам ( 326 грам).

Станом на 1 грудня 2013 року сільськогосподарськими підприємствами району утримувалося 310 голів великої рогатої худоби, в тому числі 175 голів корів, 3657 голів свиней, 20 голів овець та 14,6 млн. голів птиці. Чисельність великої рогатої худоби проти відповідного періоду 2012 року зросла на 1,6%, в т.ч. корів  – на 4,8%, свиней – на 9,1%, овець - на 33,3%, птиці – на 11,0%.  

   

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень-вересень 2013 р. підприємствами району освоєно 27,4 млн.грн. капітальних інвестицій.

На кожного мешканця району припало 1351 грн. капітальних інвестиції.

В матеріальні активи вкладено 98,2% капітальних інвестицій,  з них 36,0% (9,9 млн.грн) витрачено на машини, обладнання та інвентар.    

Одним із джерел капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 85,0% загального обсягу. 

       

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

За січень-вересень 2013 року у районі введено в експлуатацію 6 будівель загальною площею 672 кв.м., що на 84,8% менше відповідного періоду 2012 року. Все  житло введено індивідуальними забудовниками.

Загальна площа однієї квартири в середньому по району становила 112 кв.м.

 
 

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом (за оперативними даними з врахуванням вантаж-них комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-жовтні 2013 р. доставлено замовникам 7,2 тис.тонн вантажів, що на 37,9% менше січня-жовтня 2012 р. та виконано вантажооборот в обсязі 1569,8 тис.км., який зменшився на 31,6%  проти січня-жовтня 2012 р.

 

РОЗДРІБНА  ТОРГІВЛЯ  ТА РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної  торгівлі та ресторанного  господарства, по Канівському району за січень-вересень  2013 р. становив 6921,5 тис.грн., що на 2,3% менше обсягу січня-вересня 2012 р.

Оборот ресторанного господарства за січень-вересень 2013 р. проти січня-вересня 2012 р. зріс в 8,6 раза і становив 864,8 тис.грн.

В розрахунку на одну особу населення району загальний обсяг роздрібного то-варообороту за січень-вересень 2013 р. склав 346,1 грн., у т.ч. ресторанного  господарства – 43,2 грн.

 

ПОСЛУГИ

 На території Канівського району працює 4 юридичні особи та їх структурних підрозділи, основною діяльністю яких є надання послуг споживачам, які за січень -жовтень 2013 р. надали послуг на 2351,1 тис.грн., що на 42,7% (у фактичних цінах) менше рівня відповідного періоду попереднього року. Населенню реалізовано послуг за січень-жовтень 2013 р. на 541,8 тис.грн., які в загальному обсязі досягають 27,2% .

      Обсяг послуг реалізованих населенню в розрахунку на одного жителя району за січень-жовтень 2013 р. склав 27,2 грн.

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна заробітна плата працівників за січень–вересень 2013 р. становила 3955 грн.

Станом  на 1 грудня 2013 р. підприємства Канівського району зобов’язання перед своїми працівниками щодо виплати заробітної плати виконали. Заборгованість із виплати заробітної плати  по Канівському району відсутня.

У січні-жовтні 2013 р за субсидіями  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг по Канівському району звернулося 803 сім’ї, з них призначено субсидій 752 сім’ям (93,6%) на загальну суму 27,9 тис.грн.

Всього нараховано коштів сім’ям, які отримують субсидії 262,1 тис.грн. У січні-жовтні 2013 р. організаціям, які надають житлово-комунальні послуги, перераховано 149,2 тис.грн (59,5% від нарахувань).

У січні-жовтні 2013 р. по Канівському району за призначенням субсидій  для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива звернулося 928 сімей, з них 814 сім’ям (87,7%) призначено субсидії на загальну суму 506,7 тис.грн.   Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у жовтні 2013 р. становив 695,6 грн. 

Загальна сума нарахованих коштів сім’ям, які отримують субсидій за січень-жовтень 2013 р. складає 481,4 тис.грн.

Станом на 1 листопада 2013 р. заборгованість населення за житлово-комунальні послуги склала 344 тис.грн., що  порівнянні з попереднім місяцем сума боргу зросла  на 226 тис.грн (в 2,9 раза).

 Рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги за січень-жовтень 2013 р. становив 109,8%. Середній термін заборгованості по району склав 1,0 місяць.

 

РИНОК ПРАЦІ

за даними  Канівського міськрайонного центру зайнятості

Стан зареєстрованого ринку праці у районі у січні-жовтні 2013р. характеризувався зростанням кількості безробітних.

На обліку державної служби зайнятості на 1 грудня 2013 р. перебувало 876 незайнятих громадян, які шукали роботу, що в 3,3 раза більше, ніж на відповідну дату попереднього року.

 За сприянням державної служби зайнятості у січні-листопаді 2013р. працевлаштовано 488 осіб, що на 19,9% менше січня-листопада 2012р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування міста та району  впродовж листопада 2013 р. становила 541  особа, це 25,0% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у листопаді становив 1251,21 грн., що на 9,1% більше рівня законодавчо встановленого з 1 грудня 2012 року мінімального рівня заробітної плати.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

За попередніми даними на території Канівського району станом на 1 листопада 2013 р. проживає 19,9 тис.осіб постійного населення, що на 0,3 тис. осіб менше стану на 1 листопада 2012 р.

Протягом січня-жовтня 2013 р. кількість населення району скоротилася на 256 осіб. За рахунок перевищення кількості померлих над кількістю народжених чисельність населення скоротилася на 271 особу, за рахунок міграції –зросла на 15 осіб.     

Протягом січня-жовтня 2013 р. народилося 146 осіб, померло - 417 осіб. У порівнянні з січнем-жовтнем 2012 р., зменшилася народжуваність на 37 осіб, а смертність - зросла на 15 осіб. На 1000 осіб населення району в середньому народилося 8,8 особи, (в січні-жовтні 2012 р.- 10,9 особи),  а померло 25,2 особи (в січні-жовтні 2012 р. – 23,9 особи).  

Протягом січня-вересня 2013 р. зареєстровано 42 шлюби, що  на 13,5% більше січня-вересня 2012 р.; зафіксовано – 12 розлучень (на 33,3% більше рівня січня-вересня 2012 р.)

        На зміну чисельності населення та формування його складу впливають міграційні процеси. У загальному обсязі мігрантів у січні-вересні 2013 р. прибуло до Канівського району 273 особи (в січні-вересні 2012 р. – 333 особи), вибуло 242 особи (в січні-вересні 2012 р – 269 осіб ).

 

ОСВІТА,  КУЛЬТУРА  ТА   ВІДПОЧИНОК

На території Канівського району у 2013 році під час літніх шкільних канікул працювало 32 оздоровчих табора, що на 6 закладів більше, ніж в 2012 році. В оздоровчих  таборах району відпочило 1226 дітей (в 2012 році - 1034 дітей), з них 24,9%  діти потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС, 2,0% - сироти та позбавлені батьківського піклування, 22,6% - з малозабезпечених багатодітних та неповних сімей, 1,8% - інваліди. Під час роботи оздоровчих закладів влітку 2013 року 1258 дітей району відпочивали в таборах розміщених в різних регіонах Черкаської області, що на 22,8% більше, ніж в 2012 році. Протягом літа 2013 року оздоровилося 73%  від загальної кількості дітей 7-16 років (в  2012 році - 57%).

 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Протягом січня-вересня 2013р. від 5 підприємств Канівського району, які перебувають на державному обліку в управлінні охорони навколишнього природного середовища, в атмосферне повітря потрапило 9,8 тис.т забруднюючих речовин, що на 1,9 тис.т (25%) більше відповідного періоду минулого року.

Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр по району склала 8 т забруднюючих речовин та на душу населення - 0,5 т.

Обсяги викидів окремих забруднюючих речовин по місту:

 

 

т

у % до січня-вересня 2012 року

Усього забруднюючих речовин

9766,3

124,9

        у тому числі

 

 

 - метали та їх сполуки

0,1

64,5

 - метан

7322,5

141,6

 - неметанові леткі органічні сполуки

17,6

144,9

 - оксид вуглецю

33,1

66,4

 - діоксид та інші сполуки сірки

6,1

13,3

 - сполуки азоту

1783,7

72,4

 - речовини у вигляді суспендованих 

   твердих частинок

 

585

 

922,4

 - інші

18,2

146,5

Крім того, діоксид вуглецю

50428,7

70,7

 

 

 

Начальник відділу статистики                                                                 І.В. Степанець

WayBe

27 грудня 2013, 12:31

Теги статті:
статистика  район  
Голосів:
1
01

Всього коментарів: 5

Сторінка коментарів: 1
tarnava
27 грудня 2013, 13:10

IP: 95.135.89.xxx
Рейтинг: 0
И где вы откопали таку среднюю зарплату???
bee

27 грудня 2013, 13:16

IP: 172.16.192.xxx
Рейтинг: 0
tarnava, "Ряба" допомогла...
Shadows

27 грудня 2013, 18:37

IP: 37.52.173.xxx
Рейтинг: 0
стата полное ДЕРЬМО ..хотите открою вам глаза как ДЕЛАЮТ вот такие вот ПОКАЗНИКИ?!
КОКА

27 грудня 2013, 21:46

IP: 84.52.49.xxx
Рейтинг: 0
Еврокомиссары грозят украинскому салу.
tma

8 січня 2014, 10:32

IP: 194.116.170.xxx
Рейтинг: 0
ПРОМИСЛОВІСТЬ


Чи будуть в Каневі колись такі станки...
А могло б бути ...

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Концерт українського гурту «ROMAX»

Покрова 2021

Міносвіти рекомендують перенести початок шкільних канікул з 25-го жовтня на 18-те жовтня

Тарифи на тепло залишаться на рівні 2019 року

За два тижні Черкаська область потрапить у червону карантинну зону

З 2022 року Шевченківський центр у Каневі має перейти на баланс Мінкульту України

Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом

Три класи опинилися на самоізоляції через COVID-19

COVID-19: на Канівщині за вихідні захворіло 15 дорослих жителів, загалом на самоізоляції – 133

Різдво. Фінальна сьома драма документального серіалу. Collapse: How the Ukrainians destroyed the Empire of Evil

Популярні за тиждень:

Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом [2]

Покрова 2021 [2]

За два тижні Черкаська область потрапить у червону карантинну зону [1]

Тарифи на тепло залишаться на рівні 2019 року [1]

Міносвіти рекомендують перенести початок шкільних канікул з 25-го жовтня на 18-те жовтня [1]

Різдво. Фінальна сьома драма документального серіалу. Collapse: How the Ukrainians destroyed the Empire of Evil [0]

COVID-19: на Канівщині за вихідні захворіло 15 дорослих жителів, загалом на самоізоляції – 133 [0]

Три класи опинилися на самоізоляції через COVID-19 [0]

З 2022 року Шевченківський центр у Каневі має перейти на баланс Мінкульту України [0]

Концерт українського гурту «ROMAX» [0]

Про що зараз спілкуються:

святослав
Однако, паника в здании на Банковой сейчас стоит нешуточная. И вызвал ее Петр Порошенко. Точнее его дочерняя общественная организация «Братья по оружию», которая объединяет ветер.. [весь]
Покрова 2021 [2]

slavikf
Можновладці просікли фішку що прикриваючись епідемією можна настригти купонів із затримки опалювального періоду
Міносвіти рекомендують перенести початок шкільних канікул з 25-го жовтня на 18-те жовтня [1]

TOXA
В автобусы мерседес пускают с модерной и файзером, в поезда хюндай с синоваком, а на самолёт - читайте твиттер с фейсбуком авиакомпании
Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом [2]

slavikf
Якщо влада каже що тарифи не зміняться, тре затягувати пояси
Тарифи на тепло залишаться на рівні 2019 року [1]

slavikf
Робяти, чіпують по повній програмі
Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом [2]

slavikf
Вакцинація справа добровільна, чо
За два тижні Черкаська область потрапить у червону карантинну зону [1]

JS
Внимание! Жители Канева, будьте бдительны и осторожны! Не позволяйте воспользоваться Вашей добротой и доверием. Данная особа является мошенницей, воровкой и аферисткой! Не аккуратные и грязные, н.. [весь]
СИДЕЛКА [1]

Анті-гоблін
Останній гучний виступ нардепа Полякова перед ... "Одним ворогом менше" | Віталій Портников
Громадяни, зберігайте гроші в офшорах [1]

Анті-гоблін

Модель та екс-колега Скічка "у зйомках" балотується у депутати по 197му округу [1]

святослав
The Economist 2021 Прогноз на 2021 від Великобританськького аналітичного the Economist передбачали зберігання режиму в медмасках, єднаючий Америку Байден, стабільність $ та стабільний зріст по.. [весь]
Не пропусти! [9]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Жовтень
НдПнВтСрЧтПтСб
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2020 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"