kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева


Головна > Блоґи > святослав 

Автотрофне людство

Зміст

Автотрофність людства.

Виталию Николаевичу Колеснику посвящается.

 Автотрофне людство – народжується нова наука Автотрофне людство, творець теорії є Вернадський Володимир Іванович, практику творить група людей. Це є група активістів волонтерів, котрі основуються на теорії академіка Вернадського Володимира Івановича про автотрофне людство, вони проводять науковий експеримент над собою, вони пробують здійснити перехід на автотрофне живлення способом відновлення симбіозу між організмом людини і флорою кишечника.

Історія виникнення науки

На Володимира Вернадського дуже сильно вплинув голодомор в Україні в 1933 році. Люди гинули від голоду в країні, яка найбагатша природними ресурсами. Тому він написав статтю Автотрофність людства і створив теорію, в якій пропонував людству перейти на нову форму харчування автотрофне живлення, щоб не було голодомору і люди не вмирали через стихійні лиха або провальних політиків, або провальну соціальну систему. Також з 1933 року Іванов Порфирій Корнійович почав своє практичне загартування, щоб людство перейшло на нове життя без потреб їжі, щоб люди не вмирали. Іванов пішов у природу без потреб, в одних трусах літом і зимою, щоб знайти в природі засоби і люди не вмирали. Тепер нам зрозуміло, чому виникла теорія автотрофного живлення і практика. Теорія і практика є одне ціле наука.

Теорія

Про статтю Вернадського Автотрофність людства

Автотрофність людства – поняття, запропоноване Вернадським Володимиром Івановичем для позначення процесу отримання людством їжі й енергії без участі рослинних і тваринних організмів. Автотрофність людства – це теоретично можливе отримання людством хемосинтетичної їжі й енергії без використання інших організмів (рослин, тварин). Вернадський припускав можливість перетворення людини з істоти соціально гетеротрофної на істоту соціально автотрофну.

Автотрофи (від autos – «сам» та trophe – «їжа», «харчування») – організми, що синтезують із неорганічних речовин (головним чином води, діоксиду вуглецю, неорганічних сполук азоту) всі необхідні для життя органічні речовини, використовуючи енергію фотосинтезу (фототрофи – всі зелені рослини) чи хемосинтезу (хемотрофи – деякі бактерії).

Гетеротрофи (від heterone – «інший» і «trophe» – «живлення») – організми, що потребують органічних сполук, як джерела вуглецю, для росту і розвитку.

Вернадський говорить у названій праці про шлях людства у майбутньому до наукового пошуку нових форм харчування. Бо продуктів не буде вистачати на всіх людей. Землеробство не допоможе прогодувати все населення Землі. Соціально-економічний устрій не дасть вихід. Вернадський говорить про можливий вихід це бактерії, які синтезують їжу. На основі синтезу бактерій можна відкрити нові форми харчування для всього людства. Такі бактерії входять до складу флори кишечника людини. Люди із синтезом їжі від флори є автотрофні істоти, бо харчуються своїм, а не чужими створіннями. Фактично тут створена Вернадським наукова програма і теорія автотрофного живлення людини на майбутнє. Залишилося знайти практично методи переходу від гетеротрофного до автотрофного живлення. І такі методи переходу практично знайдені на сьогодні, про це буде далі. Нова форма харчування на основі синтезу бактерій докорінно змінить все людство в бік кращого життя. Люди отримають шлях духовного розвитку, відновиться біологічна і соціальна еволюція людини.

Вернадський говорить про автотрофні бактерії

Вернадський пише в статті. «9. Більше 30 років тому російський біолог С. Н. Виноградський вніс в цю картину нову важливу рису, яка доводить ще більшу складність будови живого цілого. відкрив існування живих автотрофних істот, позбавлених хлорофілу. Це істоти невидимі, бактерії, що рясніють в грунтах, у верхніх шарах земної кори, що проникають глибокі товщі всесвітнього океану. Їх величезне розмноження, незрівнянно більше розмноження одноклітинних зелених водоростей, змушує розглядати їх існування як явище, по порядку своєму родинне з життям зелених рослин. Без сумніву, число видів автотрофних бактерій незначне, воно не перевищує однієї сотні, між тим як видів зелених рослин відомо до 180 000. Але одна бактерія може призвести в одну добу принаймні кілька трильйонів особин, між тим як одна одноклітинна зелена водорість, з усіх зелених рослин найбільш швидко розмножується, дає в той же проміжок часу лише кілька особин, і здебільшого набагато менше, близько однієї особини в 2-3 дня. Бактерії, відкриті С. Н. Виноградським, незалежні в своєму харчуванні не тільки від інших організмів, але безпосередньо і від сонячних променів. Вони вживають для побудови свого тіла хімічну енергію хімічних земних з'єднань, мінералів, наприклад багатих киснем. Цим шляхом вони виробляють в біосфері величезну геохімічну роботу, як розкладаючи ці сполуки, так і створюючи, як наслідок цього розкладання, нові синтези. Їх роль значна в історії вуглецю, сірки, азоту, заліза, марганцю і, ймовірно, багатьох інших елементів нашої планети. Не підлягає сумніву, що вони складають частину того ж єдиного цілого – моноліту життя, в який входять всі інші організми, бо вони є їхньою їжею, використовуючи в свою чергу їхні покидьки або рештки».

Мікрофлора кишечника людини

Мікрофлора кишечника — мікроорганізми бактерії, що звичайно живуть у травній системі та виконують ряд корисних функцій для своїх хазяїв, частина нормальної флори. Кількість і різноманітність мікроорганізмів у різних відділах травного тракту залежить від багатьох факторів, зокрема pH, активності перистальтики, а також дієти. Так у шлунку, у зв'язку з високою кислотністю і швидкою перистальтикою, флори майже немає, в той час як повільні рухи і нейтральне pH товстого кишечника і нижніх відділів тонкого сприяють інтенсивному розмноженню різноманітних мікроорганізмів бактерій. Кількість мікробів у кишечнику людини приблизно у десять разів перевищує кількість власних клітин організму. Більшу частину кишкової флори становлять бактерії. За оцінками на 2016 рік кількість бактерій в організмі людини є фактично того ж порядку, що і кількість людських клітин, а маса всієї мікрофлори кишечника людини складає приблизно 200 грамів.

Симбіоз організму і флори кишечника

Автотрофне живлення є чисто білкове живлення. Флора є чистий білок, у складі якого є амінокислоти тощо. Симбіоз є співжиття організмів різних видів, яке взаємно корисне. Симбіоз організму і флори дає взаємну користь. Наприклад, ссавцям симбіоз організму і флори дає дуже калорійну їжу. Подібний симбіоз організму і флори відбувається в людини. Коли відбувається симбіоз організму людини і флори, то організм очищає флору від патогенної флори, живить простими речовинами з повітря через дихання. А флора перетворює прості речовини на біологічні речовини, амінокислоти, вона дає достатньо білка й енергії для живлення організму та існування. Людина з симбіозом організму і флори може не потребувати і не вживати рослинну і тваринну їжу. Маса флори кишечника дорівнює приблизно 1,5 кг. Симбіоз організму і флори приносить їм взаємну користь. Такий організм живиться сам від себе, тому називається автотрофним. Він не вживає звичайну їжу і його вага в житті не зменшується, залишається незмінною. Він може пити воду, може не пити. Якщо виникає дисбактеріоз, то патогенна флора отруює організм, і автотрофне живлення припиняється, тому треба очищати організм від дисбактеріозу. Симбіоз організму і флори є первинна причина. Після виникнення симбіозу відбуваються наслідки: розвиток еволюційний, фізичний, психічний, енергетичний тощо. Теорія Вернадського Володимира Івановича про автотрофне людство отримала зараз практичне підтвердження.

Вирішення соціальних проблем дасть нова форма харчування

Вернадський говорить у статті. «13. Проблема, яка в даний час постає перед людством, чітко виходить за межі суспільної ідеології, створеної соціалістами і комуністами всіх шкіл, які в своїх побудовах упустили цілющий дух науки, її соціальну роль. Наше покоління стало жертвою спроби втілення цієї ідеології, як це очевидно з трагічних подій у моїй країні, однією з найбагатших у світі природними ресурсами. А в результаті ми маємо загибель і голод величезної кількості людей і економічний провал комуністичної системи, що представляється незаперечним. Але провал соціалізму на ділі ще глибше. Соціалізм ставить соціальну проблему з більш ніж обмеженої точки зору; він залишається на поверхні. 14. Для вирішення соціального питання необхідно підійти до основ людського могутності – необхідно змінити форму харчування і джерела енергії, що використовуються людиною. Безпосередній синтез їжі, без посередництва органічних істот, як тільки він буде відкритий, докорінно змінить майбутнє людини. Відкриття цього синтезу чекають, і його великі наслідки в житті не забаряться проявитися».

Створення людини як автотрофної істоти

Вернадський говорить у статті. «17. Що означав би подібний синтез їжі в житті людей і в житті біосфери? Його створення звільнило б людину від її залежності від іншої живої речовини. З істоти соціально гетеротрофної вона стала б істотою соціально автотрофною. Наслідки такого явища в механізмі біосфери були б величезні. Це означало б, що єдине ціле – життя – знову розділилося б, з'явилося б третє, незалежне її відгалуження. В силу цього факту на земній корі з'явилося б в перший раз в геологічній історії земної кулі автотрофна тварина – автотрофна хребетна. Нам зараз важко, можливо неможливо, уявити собі всі геологічні наслідки цієї події; але очевидно, що це було б увінчанням довгої палеонтологічної еволюції, стало б не дією свобідної волі людини, а проявом природного процесу. Людський розум цим шляхом не тільки створив би нове велике соціальне досягнення, але ввів би в механізм біосфери нове велике геологічне явище. 18. Потрібно вже зараз готуватися до розуміння наслідків цього відкриття, неминучість якого очевидна. Лише окремі мислителі передчувають наближення нової ери. Вони по-різному уявляють її наслідки… Зрештою майбутнє людини завжди здебільшого створюється нею ж самою. Створення нової, автотрофної істоти дасть їй досі відсутні можливості використання її вікових духовних прагнень; воно реально відкриє перед нею шлях кращого життя»

Практика

Система автотрофного живлення Іванова Порфирія Корнійовича

Система будується на основі сухого голодування. Спочатку треба пройти підготовчий період: оздоровитися за системою Іванова. вегатеріанство, сироїдіння, очистити організм від шлаків, паразитів, токсинів, отримати свідомість за вченням Іванова. У 1982 р. Учитель Іванов сказав учню про автотрофну систему, яка є його ідея: «Терпіти без їжі чотири дні недостатньо, треба шість діб бути без їжі, а на сьому добу їсти. Так пробувати терпіти без їжі два тижні, потім пробувати терпіти без їжі місяць. Пробувати ходити без сорочки, ти у мене збоку». Методика будується на основі сухого голодування, яке проводиться шість діб щотижня. Іванов написав у праці про автотрофну систему і що вона дасть людству: «Нам доведеться їсти в тиждень в одну неділю один місяць, досвідом його треба завоювати, потім шість місяців, і слідом за цим самим рік протерпіти, і зовсім розпрощатися із цією їжею. Це буде завоювання для всього світу всіх наших людей безсмертя. Воно робилося і робиться на указаному місці, там де всі умови є отримати можливість, щоби життя без потреби засяяло в людях. Ми виженемо смерть як таку. Ми не будемо вмирати більше так ось, а ми будемо жити вічно. Це буде наше діло». 8302-91. «У кожної людини є найдорожча ідея бути без усякої потреби. Це є наше райське місце, чоловікові слава безсмертна». Основна потреба є їжа.

Іванов говорить. 8204-164: «Ми не будемо вживати їжу і воду всі шість днів, жити доведеться за рахунок однієї неділі. Це період життя буде такий». Іванов писав у 1983 році: «Тепер час настав такий, треба їсти в тиждень раз в неділю. Це є щастя одне в житті – любити природу, як матір рідну». 8302-89. Синонім автотрофного живлення є незалежність від їжі. Іванов вживає поняття незалежність від їжі і залежність від їжі. Він прийшов до висновку, що незалежність від їжі веде людей до життя вічного, а залежність від їжі веде людей до смерті.

Під час сухого голодування шість діб організм періодично щотижня живе за рахунок автотрофного живлення частину тижня, а частину тижня живе за рахунок натуральної, сирої, вегетаріанської їжі. Критерій автотрофного живлення є постійна вага тіла без їжі протягом дня. Частина неділі з автотрофним живленням поступово збільшується з часом. Практика показує, що кожен може бути шість діб на сухому голодуванні, якщо він буде на автотрофному живленні частину тижня. Кожен може перевірити це все на собі. Це вже не є сухе голодування, а просте живлення організму флорою. Тому можна стверджувати, що дана система автотрофного живлення доступна для багатьох людей, для всіх бажаючих. Це система поступового переходу людини з соціально гетеротрофного стану на соціально автотрофний стан, якщо вона робить за системою протягом року. Ніхто нікого не примушує і не просить переходити на автотрофний стан. Людство саме свідомо стає поступово автотрофним.

Автотрофні люди, які називаються праноїдами

У світі багато людей є таких, які досягли автотрофного живлення в своєму житті, але вони називають його пранічним живленням. Вони є по всьому світу в багатьох країнах. У кожного методика переходу на автотрофне живлення є індивідуальна, своя. Вони мають досвід, корисний для людства. Вся інформація про них є в Google.

Автотрофна система Джасмухін

Система Джасмухін: 7 діб сухе голодування і два тижні виходу на соках. Така система близька до автотрофної системи Іванова, яка має шість діб сухого голодування і одна доба без голодування. Зараз Джасмухін відмовилась від цієї системи. Зараз вона дає 8 діб голоду з водою і медитації. Модифікація системи: три доби сухого голодування, три доби розбавлені соки, три дні соки не розбавлені.

Автотрофна система Баранової Зінаїди Григорівни

Підготовчий період Баранової: оздоровлення за системою Іванова, вегетаріанство, сироїдіння, очищення організму від шлаків і паразитів, отримання свідомості. Потім автотрофна система: голодування з водою 21 день, потім голодування без води до автотрофного стану, коли вага тіла не зменшується без їжі. Так вона живе без їжі й води багато років.

Автотрофна система Ольги Подоровської

Ольга Подоровська говорить, що вона припустила існування в житті симбіозу організму і флори, на основі припущення вона створила систему переходу на автотрофне живлення, потім систему перевірила на багатьох послідовниках, припущення підтвердилося на практиці. Багато людей перейшли на автотрофний стан. Симбіоз організму і флори є найдорожча ідея для кожного. Симбіоз організму і флори є первопричина, наслідком його є розвиток еволюційний, фізичний, психічний, енергетичний тощо. Ольга Подоровська ввела поняття випалювання і вимивання токсинів замість поняття дозованого голодування сухого і голодування з водою. Природні процеси випалювання і вимивання міняють один одного, поки не наступить автотрофне живлення. Методика не будується на основі сухого голодування, вона будується на природних і фізіологічних процесах. Організм природним шляхом перестає відчувати потребу в уживанні їжі й води. Система: перший крок. Переконатися, що організм не потребує їжі – прямий перехід на автотрофне живлення. Другий крок. Провести глибоку дезінтоксикацію організму натуральними продуктами. Для кожного треба підбирати індивідуальну програму в залежності від здоров’я, психічного стану.

Актуальність автотрофного стану

Чому перехід на автотрофний стан треба робити зараз? Природа дає нам все для життя, але сили природи вичерпаються скоро, приблизно через 20 – 30 років. Глобальні екологічні проблеми виникають і будуть виникати, наприклад, збереження клімату, життя. Населення Землі росте дуже швидко, якісної їжі не буде вистачати на всіх людей, люди будуть гинути масово. Тому ми всі вимушені зменшувати потреби їжі вже зараз, ставати автотрофними, щоб людство вижило потім. Ми всі повинні зберегти природу, а вона збереже людей. Автотрофні люди стають незалежні від речей і особи, вони стають вільні.

Джерела

  • Вернадский В. И. Автотрофность человечества. Русский космизм / Владимир Иванович Вернадский.- М.: Педагогика-Пресс, 1993. – С. 288–303. (рос).
  • Вернадский В. И. О пределах биосферы // Изв. АН СССР. ОМЕН. Сер. геол.— 1937.— №1.— С.З-24. (рос).
  • Реймерс Н. Ф. Экологический словарь терминов [http://rejmers.ru/a/55-avtotrofnost-chelovechestva.html. (рос).
  • Белянська В. Як правильно голодувати. Народні і наукові методи лікувального голодування. — М: Современный литератор, 2002. — 320 с. (рос).
  • Малахов Г. П. Очищення організму. – изд. 2. – СПб.: АО «Комплекс». 1995. – 360 с. (рос).
  • Малахов Г. П. Голодування. – СПб.: «Невский проспект», 2003. – 192 с. (рос).

Посилання

 

Автотрофність людства

 

 

 

 — поняття, запропоноване Володимиром Вернадським (1937[1]) як розвиток ідей Костянтина Ціолковського для позначення створення штучної цивілізації за межами біосфери. У такій новій системі припускалося створення штучних біогеохімічних циклів, зокрема розглядався процес отримання людством їжі і енергії за рахунок енергії Сонця без участі продуцентів.[2][3].

Низка радянських дослідників другої половини XX століття, зокрема Ігор Петрянов-Соколов[ru] та Микита Моїсеєв[ru] розглядали поняття «автотрофність» як загальне зменшення тиску на біосферу завдяки безвідхідним і маловідходним технологіям виробництва.[2]


Зміст

Соціально автотрофне людство


Історія виникнення поняття автотрофного живлення
Соціально автотрофне людство — поняття і теорія Володимира Вернадського і рух практиків активістів, які здійснюють науковий експеримент над собою автотрофного живлення способом симбіозу між організмом людини і мікрофлорою кишечника.

Вважається, на Володимира Вернадського сильно вплинули голодомори в Україні, особливо в 1933 році. Люди гинули від голоду в країні, яка найбагатша природними ресурсами. Вернадський не хотів, щоб люди вмирали від голоду. Тому він написав працю про автотрофність людства і створив теорію, в якій пропонував людству перейти на нову форму харчування — автотрофне живлення. Також з 1933 року Порфирій Іванов почав своє практичне загартування, щоб побудувати життя без потреби в їжі та знайти в природі засоби до безсмертя.

Концепція і теорія Вернадського за працею «Автотрофність людства»

Вернадський стверджував у своїй праці про шлях людства у майбутньому до наукового пошуку нових форм харчування. Землеробство зі зростанням населення Землі не зможе забезпечити все людство якісною їжею, тому Вернадський запропонував шукати нові форми харчування на основі синтезу бактерій у людському організмі. Такі бактерії входять до складу флори кишечника людини. Люди із синтезом їжі від флори є автотрофні істоти, бо харчуються речовинами, синтезованими у власному організмі. Проблемою є знайти практичні методи переходу від гетеротрофного до автотрофного живлення. Завдяки автотрофності відновиться біологічна і соціальна еволюція людини.

Володимир Вернадський говорить у праці, що в його час сотні тисяч людей вмирають або животіють в Росії внаслідок нестачі харчування, а більше 10 – 15 мільйонів людей стали жертвами вчинених соціальних помилок. Проблеми харчування і виробництва повинні бути переглянуті. Внаслідок цього обов'язково настане переворот у самих соціальних принципах, які керують суспільною думкою. Для вирішення соціального питання необхідно змінити форму харчування і джерела енергії, які використовуються людиною. Безпосередній синтез їжі, без посередництва організованих істот, змінить майбутнє людини докорінно, як тільки він буде відкритий. Що означав би подібний синтез їжі в житті людей і в житті біосфери? Його створення звільнило б людину від її залежності від інших живих істот. Людина стала б з істоти соціально гетеротрофної істотою соціально автотрофною. Наслідки такого явища в механізмі біосфери були б величезні. В силу цього факту на земній корі з'явилася б у перший раз в геологічній історії земної кулі автотрофна істота, автотрофна хребетна. Створення автотрофної людини дасть їй можливості духовного розвитку; воно відкриє реально перед нею шлях кращого життя.

Вернадський наголошує, що людина стане істотою соціально автотрофною. Тобто людина як біологічна істота стане автотрофною і суспільство стане відповідно автотрофним, це перетворення буде відбуватися одночасно. Перетворення людини як біологічної істоти і соціальне перетворення є дві частини одного цілого. Без соціального перетворення не буде переходу до біологічної автотрофної людини, бо стара соціальна система буде заважати людству перейти на автотрофний стан.

Практичний перехід на автотрофний стан — біологічне перетворення

Симбіоз

Симбіозмутуалізм є співжиття організму і мікрофлори кишечника, яке взаємно корисне. Організм зберігає, живить бактерії, дає їм місце для життя в тонкій кишці, а бактерії живлять організм. Бактерії в травній системі перероблюють свою їжу, яка потрапляє в систему, на білок, який відкладається в цитоплазмі бактерій. Бактерії можуть живитися простими речовинами: вуглекислота, вода тощо. Коли організм голодує, бактерії живляться простими речовинами. Одна частина бактерій у травній системі гине під дією хімічних речовин і розщеплюється на білок тощо, інша частина бактерій розмножується шляхом ділення. Білок бактерій у травній системі розщеплюється на амінокислоти, які проходить через епітеліальний покрив ворсинок тонкої кишки і попадають у кров, далі вони транспортуються до клітин. В клітинах амінокислоти синтезуються на білок, властивий організму. Білки можуть перетворюватися на жири і вуглеводи, також на енергію. Людина з симбіозом організму і флори може не потребувати і не вживати їжу із живих істот як білок. Людина потребує, крім білків, вітаміни, різні неорганічні речовини для повноцінного живлення. Тому людина повинна отримувати гетеротрофне живлення і автотрофне, щоб було повноцінне живлення організму. Практика праноїдів підтверджує цей висновок. Маса флори кишечника дорівнює приблизно 1кг. Організм живиться сам від себе білком, тому називається автотрофним.

Способи практичного переходу на автотрофний стан організму

В організм людини попадають різні токсини разом із їжею, водою, ліками, хімічними добавками, консервантами, повітрям, також після перетравлення продуктів. Токсини накопичуються поступово в організмі, можуть викликати різні хвороби, вони пригнічують ріст і розмноження мікрофлори кишечника, і це робить неможливим автотрофне живлення. Тому кожному необхідно очищати організм від токсинів, це перше звдання при переході на автотрофне живлення. Група учених, дієтологів, практиків — доктор Герберт Шелтон, Ніколаєв Ю. С., Пол БреггПорфирій Іванов, праноїди та інші — практично довели, що голодування організму є простий, природний, найефективніший засіб очищення організму від токсинів. Пол Брегг рекомендує очищати організм голодуванням одну добу щотижня і 7 — 10 діб кожні три місяці. Порфирій Іванов рекомендує очищати організм сухим голоданням 42 години щотижня і шість діб декілька раз на рік. Під час голодування організм відпочиває від перетравлювання їжі, надходження токсинів в організм припиняється, організм направляє всі життєві сили на виведення токсинів з організму. Процес очищення організму від старих, хворих клітин пояснює науково явище апоптоз. При голодуванні стара клітина розпадається на частини, а інша сусідня стара клітина ділиться на дві молоді, одна з них займає вільне місце. Так через деякий час вся маса клітин заміняється поступово на молоді. При цьому багато невикористаних частин клітин залишається, їх треба використовувати поступово. Вони використовуються в процесі автофагії, це є поїдання клітиною своїх залишків, яке запускається одноденним голодуванням організму. Періодичне голодування — це перший крок до переходу на автотрофне живлення. Практика показує, що симбіоз між організмом і мікрофлорою існує тоді, коли організм тривалий час харчується однією рослинною їжею в житті. При цьому відповідна флора утворюється, бактерії живляться простими речовинами під час голодування організму і живлять організм білком, організм переходить на автотрофне живлення.

Порфирій Іванов пропонує для переходу на автотрофне живлення очищати організм від токсинів сухим голодуванням шість діб декілька раз на рік за індивідуальними можливостями. Він говорив, що людям доведеться їсти на тиждень в одну неділю, терпіти без їжі протягом двох тижнів, потім один місяць, його треба завоювати досвідом, потім протерпіти шість місяців, і слідом за цим терпіти рік, і зовсім розпрощатися із цією їжею. Якщо спочатку це зробити важко, то можна робити поступово. Спочатку можна проводити сухе голодування чотири або п'ять діб, потім шість діб. Кожен повинен робити поступово, враховуючи індивідуальні можливості, щоб не нашкодити собі. Люди очікують шестиденку як свято, в котре люди радіють і веселяться. Люди переходять поступово з соціально гетеротрофного стану на соціально автотрофний стан. Іванов пропонує людям жити без їжі на райському місці на землі в Україні, де є умови і можливість бути кожному без усяких потреб.

Люди є в світі такі, які досягли автотрофного живлення, вони не вживають їжу багато років, вони називають себе пранаїдами, сонцеїдами. Вони будують свої системи пранічного живлення на основі релігії. Вони пояснюють життя без їжі з точки зору містичних тонких енергій, вищих сил. Більшість людей не можуть зрозуміти і прийняти це пояснення. Потрібно пояснити ці процеси з точки зору науки. Хоча вони базуються на релігії, вони досягли значних успіхів, вони показали людству на практиці, що може бути симбіоз організму і мікрофлори кишечника, завдяки якому люди можуть жити без їжі рослинної і тваринної. У них є корисний для людства досвід, людство дякує їм. Очищення організму від токсинів складається з двох процесів: спалювання і вимивання. При голодуванні організму відбувається спалювання всіх токсинів тощо. При вимиванні відбувається виведення токсинів з організму. Інформацію про них можна знайти в пошуковій системі Google. Це Джасмухін, Баранова Зінаїда Григорівна та інші. Ніхто нікого не примушує і не просить переходити на автотрофний стан. Людство саме стає автотрофним свідомо поступово.

Практичний перехід на автотрофний стан — соціальне перетворення

Порфирій Іванов пропонує шлях побудови автотрофного суспільства. Це є соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей у житті.

Люди повинні бути вільні в житті. Люди мають бути незалежні від адміністративної особи, незалежні від потреб їжі, одягу і житлового дому, отримувати автотрофне живлення. У всіх має бути однакове життя, однакова зарплата. Людям пропонується будувати однакове життя для всіх на основі соціальної рівності, любові і справедливості, щоб не було бідних і ображених. Всі люди всього світу запрошуються на таке будівництво. Люди отримують здоров'я за системою Іванова. Люди повинні звільнити всіх ув'язнених. Між людьми буде одна любов, люди будуть прощати з любов'ю людям провини і не будуть карати, люди будуть любити один одного за такий учинок. Перше завдання всіх людей — прийняти однакову для всіх зарплату і звільнити всіх ув'язнених. Лікарні й в'язниці не буде. Земля є спільна. Люди не будуть присвоювати землю, вона буде вважатися спільною, люди не будуть воювати за землю, мир буде. Всім людям буде легше і краще в житті. Пропонується зробити з ворога любимого друга. Люди повинні робити своє, а іншим не заважати. Всі соціальні перетворення відбуваються шляхом реформ, без усякого насилля. Віра в живого чоловіка Бога є правильна. Партія еволюційна і природна є громадська організація.[4]

Автотрофне суспільство

Автотрофне суспільство — соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, які складаються в процесі реалізації особистих потреб. Пропонується будувати нове суспільство, яке буде сприяти автотрофним людям і не буде перешкоджати іншим людям своїми діями. Пропозиції Порфирія Іванова.

Люди повинні бути вільні в житті

У суспільстві буде реалізуватися природне право людей: життя, воля, розвиток. Людей не треба примушувати адміністративно, закривати у в’язниці, їм треба дати волю, їхню діяльність не треба контролювати. Дії вільних людей дадуть силу, розвиток людям і суспільству. Любов – це є життя. Якщо любов є між людьми, то є і життя. Жива людина є найбільша цінність в суспільстві.

Цитати ІвановаЦитати взяті з праць Іванова, які є на сайті послідовників. Перші дві цифри означають рік скорочено, наступні дві цифри означають місяць, після двох крапок — номер сторінки. 7805:12. Еволюція є свідомість і буття тут. Нам треба жити без потреб і вміло. Нам не треба ховатися, треба любити природу як таку, вона простить нам. Еволюційний чоловік прийшов на землю не з чужим, а зі своїм живим енергійним тілом. А чуже є чуже. Чоловік повинен бути вільний у своєму житті. Це буде діло. Він є господар, якщо він захотів, він зробив. Йому не треба в житті адміністратор. Він знає сам, що робити в природі в житті. Він повинен робити все сам як мудрець. Ми повинні навчити себе, щоб обслужити дитя ввічливо, щоб воно розуміло, що його просять. Не треба присвоювати дитину до свого імені, треба вважати її спільною. Ось тоді ми будемо жити незалежними. Між людьми не буде ніякого зла, а буде любов у всьому ділі. Дорослі й діти будуть мати зарплату одну – 33 карбованці. Ображених не буде. Якщо нам буде мало, ми прибавимо всім. 14. Ми повинні робити свідомими, свідомість треба всім. Ми не будемо обходитися без усякої свідомості. Якщо нам треба, значить треба. Ми хочемо жити, значить, нам треба будувати життя, це залежить від нас усіх. У нас не буде ніякої тюрми, ніякої лікарні, а ми будемо жити по еволюційному. Якщо ти хочеш робити, роби; якщо не хочеш робити, не треба. Сиди отримуй те, що слід. Ти бережи це все, як своє добро. Ми запрошуємо весь світ, усе людство на цю будову. Ми не відходимо ні від кого і не відгороджуємося ні від кого. Якщо ти хочеш жити за нашими умовами, приходь, вступай у таке суспільство і живи з нами, користуйся такими правами. У нас не буде нічого іншого, а буде своя рідна любов між людьми. Люди будуть допомагати один одному. 15. У нас не буде захоплення ніякого, воєн ніяких. Усі люди отримають рівні права на життя спільного характеру, шукати в природі корисне в труді. Але у людей не буде ніякого командування, ніякої юстиції, ніякого військового, ніякого насильства. А просьба одна з усіх наша буде, така вона є. 65. Доволі чинити адміністративно над людиною, не треба примушувати людину, не треба запирати людину. Людям треба дати волю за це все, вона повинна оточити цим. Це є святе діло для таких нас. Ми є сильні, це повинно бути в житті.

Незалежність від адміністративної особи, влади

Люди є свідомі, мудрі, вони самі знають, що їм робити в житті. Людям не треба в житті адміністратор, не треба влада, яка була досі. Зміни в житті суспільства відбуваються без насилля, мирним шляхом, через реформи, вільний вибір. Свідомість визначає буття. Іванов отримав свідомість від природи, вона визначила все його подальше буття. Учитель Іванов говорить, що така свідомість повинна зародитися в кожного. Кожен є свідомий, ми не будемо обходитися без свідомості. Вчення Іванова треба вивчати, його праці читати, розуміти, виконувати в своєму житті

Цитати Іванова. 7811:36. Паршек є Бог землі в усьому ділі й усій цій історії, він є хазяїн усьому положенню. Він сказав адміністратору, що не треба командувати підлеглим, а треба буде відмовитися від цього всього. 7910:153. Адміністратор — це технічний чоловік ученого характеру, теоретик, він боїться природи, як вогню. Він озброюється проти неї, думає врятувати себе в цьому, такого грішного чоловіка, на кого дивляться. Адміністратор є не помічник, а розоритель своїм ділом. А діло є таке, треба воювати з людьми іншими в житті. А Бог говорить: всім треба відмовитися від цього ось діла. 8109:164. Природа не дає згоди на це, щоб люди підкорялись людям. Паршек просить людей не підкорятися управителям, вони нехай живуть самі без нас.

Незалежність від потреб їжі, одягу, дому

Люди прагнуть бути без основних потреб (їжі, одягу, житлового дому). Люди будуть прагнути свідомо терпіти без їжі, їхнє терпіння повинно постійно рости щодня. Спочатку треба свідомо терпіти без їжі 42 години поспіль в тиждень з п’ятниці до неділі.

Цитати Іванова 7910:35. За моїм усім цим висновком, краще й легше нічого не робити, а терпіти свідомо без усякого такого, ніж це робити. Це все не наше є, людей, а все це належить природі матері рідній. 8202:78. У тиждень в одну неділю їсти доводилось один місяць, дослідом його треба завоювати. Потім півроку, шість місяців, і слідом за цим самим рік протерпіти, і зовсім розпрощатись із цією їжею. Це буде завоювання для всього світу всіх наших людей безсмертя. Воно робилось і робиться це діло на указаному місці, там де є всі умови мати можливість, щоби без потреби засяяло в людях життя. Смерть як таку ми виженемо. Ми більше так ось умирати не будемо, а жити ми вічно будемо. Це наше буде діло.

8204:164. Тиждень відходить увесь – від неділі всі шість днів не вживати ніякої їжі й води. Жити доводиться за рахунок однієї неділі. Це такий буде період життя, чоловік завоює все, він буде в цьому переможець. Це такий час настане в житті. 8302-91. Це наше таке в житті щастя, наше здоров’я – у себе свідомість мати й терпіти не для себе особисто. А це все робиться в людях для їхнього такого в природі життя. Нам усім треба братися. Ми ж можемо це ось таке діло робити в природі: свідомо в цьому терпіти для всіх людей. Не орати й не сіяти в землю хліб, фізично нічого не робити.

8302:93. Ми ці якості в природі завоюємо, зробимо ми те, що в житті треба. Спати ми з вами перестанемо, краще буде нам не спати. У житті найдорожча ідея зоставатись усякому й кожному чоловікові без усякої потреби. Це наше райське місце, чоловікові слава безсмертна. 8302:97. Терпіти для всіх – це моє здоров’я. Воно вас веде до вічного невмираючого життя. 8102:158. Він (Паршек) – за те місце, за ті умови, за ту можливість, що знайшов на Чувілкіному бугрі, куди чоловік із своїм бажанням прийде й буде жити без усякої потреби вічного характеру життям. Ось, що треба нам, усім людям, – життя вічного характеру всім.

Всім треба зробити однакове життя, дати однакову зарплату

Нам треба рівна одна для всіх зарплата. Ми всі до одного чоловіка, дорослі і діти, повинні згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату 33 карбованці в місяць. Якщо буде мало, всім прибавимо однаково. Це є заповідь Іванова і Христа. Бажай і роби людям те, що собі хочеш. Люби людей, як себе. Якщо ми хочемо собі якусь зарплату, то ми повинні зробити іншим людям таку зарплату. Це є любов між людьми. Природа піде людям назустріч, не буде карати хворобами, стихійними лихами. Люди не будуть робитися хворими і злочинцями. Війн між людьми не буде, бо причина війн є нерівність. Коли один має щось, а інший не має, це породжує війну. За висновком Іванова, залежність заважає чоловікові в природі, він хворіє через залежність, іде на злочин. Іванов пропонує. Суспільство повинно дати зарплату щомісяця прожитковий мінімум матері, у котрої є діти. Кожній дитині треба дати прожитковий мінімум, щоб дитя не потребувало в своєму житті, було на своєму утриманні. Заробітна плата є однакова в усіх дорослих, дітей, старих. Дитина повинна бути фізично незалежна від батьків. Ми повинні не примушувати дитину, а просити.

Цитати Іванова. 7806:56. Учитель вносить людям свою еволюційну спільну свідому пропозицію, щоб жити в природі однаково. Нам не треба в житті ніякої політики, не треба такий ріст економіки. Нам треба рівна одна для всіх зарплата. Ми всі до одного чоловіка повинні згодитися із цим утриманням, і взяти свою належну спільного надбання зарплату від малого до старого 33 карбованці в місяць. Ми повинні ліквідувати всі наявні засоби в житті. Люди повинні простити людям наявні борги. Люди не повинні мати злоби і ненависті на кожного чоловіка. Випустити всіх ув’язнених і божевільних з моєю ідеєю. Якщо нам усім буде мало, всім прибавимо. 6912:73. Ми всі живемо не однаково, тому ми всі і бідні. Ми йдемо один від одного.

7005:177. Він у нас за це, щоб не було в'язниці та лікарні. Для цього ми повинні в державі взяти одну однакову зарплату, ввести в життя своє свідомість спільну. 178. Люди не хочуть жити важко, люди хочуть жити легко, тому в нас повинно проходити однаково життя. 7212:139. Бог ввів у своєму вченні одне. Любити всіх до одного чоловіка живого, щоб люди всі отримували в природі однакову зарплату. 141. Якщо люди будуть жити однаково, ненависті не буде. Ми народжуємо злочинця своєю економікою і політикою. А коли ми звільнимося за це все, Бог допоможе нам, райське життя буде в нас. Ми вводимо таке життя. Природа допоможе ввести нам між собою дружбу, любов, це зробить нам продовження. І ми завоюємо життя через це, яке вічно не вмирає.

7301: 50. Наша молодь повинна звільнитися від утримання батьків. Нам треба, щоб наші люди погодилися, з душею і серцем взяли однакову зарплату всім людям, які живуть на Землі. 7309: 174. Люди повинні знати. Якщо людям треба буде працювати в природі, ми всі будемо прагнути до цього. А якщо не буде треба працювати, може, ми обійдемося без труда. А якщо нам треба буде працювати, то ми самі підемо свідомо в працю. І ми будемо працювати там, де це треба. Тільки зарплата буде одна. Якщо мало буде, ми прибавимо всім, але не одному тому, кому треба. Якщо вченому чоловікові треба бути, він буде між нами.

7309.12:99. Бог захищає ображеного. Ми даємо на кожну людину 33 карбованці. Ми будуємо таке життя. Це буде справедливе життя, одне з усіх не ображене. Людина буде знати про життя, для чого вона будує. 7402:39. Ми повинні отримати утримання на кожну людину 33 карбованці. А коли ми отримаємо це, то не буде ображеного у нас. Ось що відіграє ролі в усьому, ніхто не піде на нас війною. Ми звільнимося в цьому від ворога, не станемо робити те, що роблять люди. Наша ідея буде Божа. Любити природу тілом. Найголовніше, побажати іншому того, чого сам хочеш. 7510:48. Якщо ми не зробимо це між собою, то ми оточимо себе чужим, природа не буде захищати нас, ми не зможемо зробити що-небудь без природи. А ми з вами як гинули в природі в цьому ділі, так ми і будемо гинути тяжко в природі, ніякого продовження не буде. 7710:176. Молодь у нас є незадоволена життям. Вона існує на батьківському утриманні, а не на своєму утриманні.

Люди отримують здоров'я за системою Іванова

Вони виконують п'ять заповідей Іванова. (див. журнал Еволюційний Рух 2 на сайті послідовників www.osh.kiev.ua). 1.Обливатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. Спочатку ноги обливати до колін, потім все тіло. 2. Здороватися з кожним чоловіком, який зустрічається в житті, знайомим і незнайомим. 3. Допомагати бідним, нужденним, хворим. Дати нужденному на хліб на день, перед цим сказати собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. 4. Свідомо терпіти без їжі і не пити води 42 години щотижня з п’ятниці до неділі до 12 годин. Перед їдою на природі робити вдих і просити: «Учителю, дай мені здоров’я». Повторити три рази. Після цього можна їсти, що хочеш. 5. Не вживати алкоголь, наркотики, не курити, не плювати на землю. Люди не будуть так хворіти, вони не будуть попадати в лікарню, вона не треба буде людям.

Ми повинні звільнити всіх ув'язнених

Іванов заповідав людям прощати людям провини і не карати. Любити людей, значить, прощати їм вину. Учитель Іванов заповідав: «Ми повинні зробити з ворога любимого друга». Христос говорив: «Любіть ворогів ваших». Христос заповідав нам прощати людям провини їхні. Іванов учить прибрати з життя все старе негоже. В суспільстві не повинно бути карального органу, юридичного права, юстиції, прокурора, судді. Міліція, армія не буде в суспільстві, солдат не буде служити. В суспільстві не повинно бути тюрми, люди не робляться злочинцями. Людину не можна саджати в тюрму, позбавляти волі, убивати. Іванов просить звільнити усіх ув'язнених з його ідеєю, які підтримують ідею Іванова і хочуть бути на волі. Примушувати не треба дітей, а просити треба. Треба відмовитися від такої науки, котра судить за злочин. Треба простити людям за зроблену помилку, не судити. Наші уми зробили вбивцю, злодія. Ми саджаємо самих себе. (Див. Еволюційний рух 10, 11).

Цитати Іванова. 7608:69. Наша велика помилка є в цьому ділі, що ми караємо, але не прощаємо людям. Учитель прощає нам, грішним усім, він не карає, просить нас, щоб ми не робили цього. 6510:61. Люди є в природі, нам не треба засуджувати і не треба карати їх, а треба прощати. Тоді виграш буде між нами і природою. Людина буде господар. 6601:156. Нам усім треба взяти свідомо мінімум зарплати по 30 карбованців. Якщо буде мало, добавимо всім. І ми повинні пробачити порушникам, попросити в зв’язку з цим законом. Всім дається прощення, щоб не робити шкідливе нікому з інших. Це примусить більше не робити. 157. Якщо ми не зробимо цього, ми ворога не зможемо зжити. Це все веде нас до незалежності.

6607.09:14. Ми з вами робимо шкідливе, судимо самих себе. Юстиція є величезна наука, вона дійшла до генерального прокурора. А ворог був над нашим добром, так він і залишився. Виховання таке людей. Ми з нашим вченим не робимо, щоб не було між нами хворого чоловіка в природі. Він зробив, ми зловили його, дізналися, що він це зробив. А раз він зробив, вже злочин, ми судимо його за справу. 15. Врахуйте, він є наш ворог вічний. Він був, є, і буде доти, поки ми з вами не відмовимося від однобокої науки. 16. Він вважає, що він засудив іншого, він зробив добре комусь. А думка того, хто отримав покарання, не зупиняється, він хоче помститися цьому ділу. От і ворог наш жив, живе і буде жити з нами вічно.

6703.05:10. Ми повинні пробачити всім нашим людям, які живуть на білому світі, в ділі, зробленому ними, назавжди, щоб вони не робили більше цього. 6803.09:31. Якщо у нас не буде в'язниці, внутрішній ворог зникне між нами такими. Якщо у нас не буде грошей в кишенях, злочин відійде. 6904:112. Треба навчити чоловіка цьому, щоб він не брав спільне, а зберігав його. 88. Ми повинні звільнити всіх в'язнів, хворим психічно дати дорогу. Не треба людину тримати в неволі. Ми повинні зробити так, щоб не було образи ніякої. Ось що чоловік вимагає, щоб любов була до людини і велика ввічливість для всіх.

6912.31:176. Якщо ми приведемо себе свідомо до цього, і ми станемо свідомо все робити, то ми роззброїмо в'язниці в природі, і лікарні не буде в нас. Ми доб'ємося від природи. Не вона буде розпоряджатися нами, ми будемо керувати нею. Вона полюбить нас усіх за це, не буде карати нас у цьому. Ми будемо жити сім'єю однієї через це. Ніхто не буде судити нас. Ось чого ми з вами доб'ємося в житті через це. Чоловік стане здоровим, сильним через це все. Люди не будуть потрапляти у в'язницю і не буде лягати в лікарню. Юстиція не буде потрібна в нас, міліції зовсім не стане. 7008:24. Державна в'язниця є режимна річ, вона є не в'язниця без людини. Ми зробили науку юстицію, яка живе через нас. 7104:80. Не треба буде створювати справу на будь-якого чоловіка, і не треба його судити. 81. Треба пробачити всім людям ображеним, засудженим. Природа карає нас усіх таких. 7212.19: 141. Будуть жити однаково, ненависті не буде. Ми народжуємо злочинця своєю економікою і політикою. А коли ми звільнимося, Бог допоможе нам, райське життя буде в нас. Ми вводимо таке життя. 7309.12:139. Ми не повинні мати в себе в'язниці та лікарні.

7311.29:10. Ми повинні пробачити всім злочинцям, щоб вони не ображалися і не мали до людей претензії. Ми всі повинні переробитися, жити за Божою думкою. Ми всі повинні робити те, що він робить сам. Він хоче всім не поганого, а доброго. 7402:56. Якщо ми пробачимо злочинцеві, то ми переможемо ворога в природі, він буде для нас милий друг. 7606:44. Економіка зробила злочинця, а злочинець народив юстицію. Бунтівника судили, посадили в тюрму. А тюрма зроблена людьми, вона себе розвила. Якби ми не мали економіки й політики, ми б не робилися злочинцями й хворими людьми. Умови примусили нас це зробити. Ми сіли в тюрму й лягли в лікарню через це діло. 7805.13:17. Ми повинні всім ув'язненим і божевільним всього світу простити і звільнити давно. Не вони винні в житті, а ми, люди, які примусили цих людей бути такими.

Земля є спільна

Ми повинні жити за рахунок свого, а не чужого. Своє – це є живе тіло людини. Всі природні блага є спільні, чужі. Земля природна є спільна, місце на землі – це є чуже. Ми можемо жити своїм, але не чужим, бо природа карає за чуже. Ми повинні не захоплювати, не присвоювати, не продавати землю, вона є спільна. Війна за землю не буде більше. Армія не знадобиться, солдат служити не буде, зброя не треба буде. (Див. Еволюційний Рух 12).

Цитати Іванова. 6010:125. Земля є не чоловіка, і будинок не його. Тільки тіло є його за законом. Він може розпоряджатися своїм тілом, але не збагачуватися цим добром. Це добро все є природне. Воно породжено для свого шляху для того, щоб пожити легко без усякої крові, без усякої муки один час. А чоловік примусив камінь лежати в фундаменті вічно, іншу тварину підкорятися вічно. Тільки зараз чоловік знайшов цю таємницю, узнав її, і застосував на собі, що це буде неправильно, що ми живемо за рахунок власного свого імені.

7005.25:190. Іванов не хоче, щоб люди воювали з людьми за землю, бо земля людей є спільна. Вона не дала нам нічого, ніякого реального діла. Як люди жили, так вони живуть зараз, вони є не задоволені нашою землею. 7309.12:142. Власності немає в житті, щоб це місце було моє. Ми не можемо присвоювати навіть дорогу, по якій проїжджаємо. 7309.26: 118. Бог говорить нам усім. Будете покарані природою, помилування не буде нікому. Природа є нічия. Вона не міняється на золото, і вона не буде продаватися ніким. Вона буде зберігатися людиною через її діло, одне для всіх. Ми будемо робити природі хороше. 119. Війна замириться, битви не буде ніякої тоді, коли люди визнають Бога, і вони будуть кричати про нього. Люди не будуть нападати на людей, мир восторжествує між людьми. Він візьметься людей судити тоді. Хто вам давав таке право, щоб природу примушувати. Або кому давалося це діло, щоб довелося воювати з нею.

7406:54. Я стою на місці, а місце є не моє, я поступаюся, даю іншому. Це є еволюційна дія. 7412.20:60. Земля є не чиясь, а вона природна, нехай люди користуються нею. 7704:42. Ми не будемо вибирати хороше місце, не будемо присвоювати його до свого імені, як своє місце. Ти живи краще так, і горнись до повітря, води, землі. Це є великий порятунок твій.

повністю в статті "Автотрофність людства" Вікіпедія

святослав

24 лютого 2019, 23:53

Теги статті:
сонячні   праноїди   піст  
Голосів:
0
00

Всього коментарів: 7

Сторінка коментарів: 1
Показати коментарі

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом
Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

«Стіна Порошенка-Яценюка» стала символом корупції, яка залишила Україну без захисту, - розслідування до десятиріччя вторгнення рф

Росія активно використовує заборонені засоби ведення війни

Посадовцю одного з відділів Канівської міської ради повідомили про підозру

Вишиванки

Командир одного із підрозділів ЗСУ розповів яким він бачить майбутнє

ШПИГУНСЬКА ВІЙНА: ЯК ЦРУ ТАЄМНО ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ БОРОТИСЯ З ПУТІНИМ

Сільрада на Черкащині замовила ремонту доріг на 16,5 мільйони гривень у свого улюбленця

"Нашим шановним депутатам": в Каневі начальник ТЦК роздав повістки у міськраді

Командир взводу мобільних вогневих груп розповів про роботу

Олег Синєгубов показав кадри з лінією оборони в Харкові

Популярні за тиждень:

«Стіна Порошенка-Яценюка» стала символом корупції, яка залишила Україну без захисту, - розслідування до десятиріччя вторгнення рф [2]

"Нашим шановним депутатам": в Каневі начальник ТЦК роздав повістки у міськраді [0]

Сільрада на Черкащині замовила ремонту доріг на 16,5 мільйони гривень у свого улюбленця [0]

ШПИГУНСЬКА ВІЙНА: ЯК ЦРУ ТАЄМНО ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ БОРОТИСЯ З ПУТІНИМ [0]

Командир одного із підрозділів ЗСУ розповів яким він бачить майбутнє [0]

Вишиванки [0]

Посадовцю одного з відділів Канівської міської ради повідомили про підозру [0]

Росія активно використовує заборонені засоби ведення війни [0]

Про що зараз спілкуються:

Гия Гонгадзе
⁉️ ФОРТИФІКАЦІЇ: ПРИЗНАЧЕНО ВИННИХ Замість розслідувати факти розкрадання на спорудженні фортифікації та притягати до відповідальності корупціонерів, влада нацьковує ДБР на командирів, які під .. [весь]
«Стіна Порошенка-Яценюка» стала символом корупції, яка залишила Україну без захисту, - розслідування до десятиріччя вторгнення рф [2]

Гия Гонгадзе
ПЛЮНУЛИ В ДУШУ МАЙДАНУЯкось тихо і поза увагою громадськості промайнула знакова для української влади подія: Шевченківський суд м.Києва закрив справу про розгони “Беркутом” демонстрант.. [весь]
«Стіна Порошенка-Яценюка» стала символом корупції, яка залишила Україну без захисту, - розслідування до десятиріччя вторгнення рф [2]

Rima752
Пишаюсь такими людьми! Українці - сильна нація!!! Слава Україні!!
Втрата чоловіка, служба в ЗСУ і материнство: історія бойової медикині Каріни Білик [1]

Весна надії
Мені б тоже цікаво було б послухати пяк вона голосувала?
Коли звітується депутат Черкаської районної ради Горьова Наталія? [2]

slavikf
Те, що сталося після квітня 2019 року нічому вас не навчило
Щодо участі парламентської делегації у щорічній Мюнхенській конференції з безпеки [1]

semko
Та Горьовій буде про що звітувати, аби ще всі депутати так працювали.
Коли звітується депутат Черкаської районної ради Горьова Наталія? [2]

semko
А що молодших та і взагалі нових людей немає? Нам в Місту потрібно енергійного, грамотного, ініціативного місьного голову до 50 років, який хотів і мав сили та бажання трудитися для людей. Хорошу.. [весь]
Канів через 100-98 років [3]

klimenko_2015
ПЕВНО ЩО НАМ ПОТРИБНИЙ АКТИВНИЙ ЗНАЮЧИЙ НАШИ ГРОМАДСЬКИ ПРОБЛЕМИ ХАЗЯЙНОВИТИЙ МУДРИЙ ТА ПРОКАТАНИЙ ЖИТТЯМ ДЯДЬКО З МИСЦЕВИХ, В НИВЯКОМУ РАЗИ НЕ З ЧИНОВНИКИВ КАНИВСЬК.. [весь]
Канів через 100-98 років [3]

Космонавт
Тільки Саня Рябошлик зможе навести порядок в Каневі
Канів через 100-98 років [3]

WayBe
Буду дуже усім Вам вдячний! Зараз це критична потреба, як для мого підрозділу, так і для мене особисто. Дякую, куме! Дякую друзі!
Збори для Володі Буренка [1]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Травень
НдПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006- Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"